"İsraf, hırsı intaç eder." cümlesini açıklar mısınız; israf nasıl hırsı netice veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ NÜKTE"

"İsraf, hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir:"

"BİRİNCİSİ: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helâl, az malı terk edip, gayr-ı meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder..."(1)

İsraf eden adamın mali kaynakları çabuk tükeneceği için, israflı hayatını idame ettirmek adına, yeni kaynaklara karşı hırs ile saldıracaktır. Bu mali kaynaklara hırs ile saldırdığı için, helal ve haram sınırlarını gözetmeyecektir. Çünkü bu adamın odaklandığı tek nokta, israflı hayatının aynı ile devam etmesidir.

Görüldüğü üzere, haramlar arasında görünmez bir gereklilik bağı bulunuyor; birisine kapıldığın zaman diğerleri çorap söküğü gibi birbirini takip ediyor. Yani israf hırsı, hırs da harama girmeyi tetikliyor.

Bu sebeple günahların hepsinden uzak durmaya azami dikkat etmek gerekiyor. "Bir kaçını yapayım da diğerlerinden uzak kalayım." diyemiyorsunuz. Günah kapısının neresinden girilirse girilsin nihayetinde diğerlerine de bulaşma söz konusudur.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...