"İsraf, hırsı intaç eder." cümlesini açıklar mısınız; israf nasıl hırsı netice veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ NÜKTE"

"İsraf, hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir:"

"BİRİNCİSİ: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helâl, az malı terk edip, gayr-ı meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder..."(1)

İsraf eden adamın mali imkânları çabuk tükeneceği için, ihtiyaçlarını temin etmek ve hayatını idame ettirmek adına her şeye hırs ile saldıracaktır. Bunun için de helal ve haram sınırlarını gözetmeyecektir. Çünkü bu adamın odaklandığı tek nokta, israflı hayatının aynı ile devam etmesidir.

Görüldüğü üzere, israf hırsa, hırs da haramlara götürür. Yani israf hırsı, hırs da harama girmeyi tetikliyor.

Hırs; mal, mülk, evlat ve makam gibi şeyleri şiddetle istemek; onlara aşırı tutkun olmaktır.

Hırs; sonu gelmeyen arzu ve doyumsuzluktur; insanın istikametten uzaklaşıp gayr-i meşru yollara sapmasına sebep olan en kötü hasletlerden biridir.

Hırs; bir şeye ulaşmakta, sebepler zincirini atlayarak, neticeyi kısa yoldan elde etme arzusudur. Tarlayı ekmeden, sulamadan mahsulat almak mümkün değildir.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...