Hayat hırsı ve ölüm korkusu hususunda, en meşhur olan Yahudilerden bahseden Bakara suresinin 94. ayetinin nüzul sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"De ki: Eğer Allah katında ahiret yurdu (cennet) bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz haydi ölümü istesenize!" (Bakara, 2/94)

İbnu Cerîr, Ebu Âliye’den (r.a.) bildirdi. Ebu Âliye (ra.):

"Yahudiler, 'Cennete ancak Yahudi olanlar girer.' dediler. Bunun üzerine Allah Teâlâ, Bakara suresinin 94. ayetini indirdi." dedi.

Hazret-i Peygamber (asm) ile Yahudiler arasındaki bu küçük tartışmanın neticesinde, bu ayet nazil olarak Yahudilerin ne kadar dünya hayatına perestiş ettikleri, ne kadar sözlerinde yalancı ve nifak içinde oldukları ve bunun kıyamete kadar da devam eden küllî bir kaide olduğu ilan edilmiş oldu...

Bu ayet Yahudi milletinin hırs ve dünya sevgisine işaret ediyor. Bu hırs ve dünya sevgisinden dolayı Yahudi milleti zillet ve meskenet cezasına çarptırılmışlardır.

Kendisinin cennet ehli olduğuna yakinen inanan, elbette oraya iştiyak duyar ve şaibelerle dolu şu dünyadan bir an önce kurtulmak ister. Mesela, Hz. Ali (ra) şöyle demiştir:

“Ölümün üzerine düşsem veya ölüm benim üzerime düşse, hiç aldırmam.”

Ammar Bin Yasir de Sıffîn'de şöyle demişti:

“Şimdi dostlara, Hz. Muhammed’e ve onun hizbinden olanlara kavuşuyorum.”

Hz. Huzeyfe de ölüm anında şöyle demişti: “Özlenen bir dost geldi. Pişman olan felah bulmasın!”

İşte, ölümü bilenler böyle söylemişler. Yahudiler de ahirette cenneti umuyorlarsa, ölümü temenni etmeleri gerekir.(bk. Beydâvi, I, 138.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

"Bu ayet Yahudi milletinin hırs ve dünya sevgisine işaret ediyor. Bu hırs ve dünya sevgisinden dolayı Yahudi milleti zillet ve meskenet cezasına çarptırılmışlardır. " diyorsunuz.

Ama Yahudi milleti içindeki ibadet kesminin bir kısmı, kendi dinleri içinde haramlarına öyle sıkı bağlıki canı pahasına o haramı işlemiyor. Hatta haberlerde okumuştum, mesela kan nakli almama pahasına canını veriyor. Bu nasıl oluyor? Dünya sevgisi olan böyle birşey yapmazki, yani inançlarına göre ahirete bağlı demekki.Belki bunu yapan yahudi milletinde sayıca çok azdır ama İslam coğrafyasında da haramı işlememek uğrunda canını veren çok azdır. Varsa da çok görünür değil. Açıklar mısınız? Onların dine sıkı bağlı kısmı nasıl olabilir batıl bir inanca hakperestane bağlanmışlık nasıl oluyor? Yada İslam dışı her dindeki(semavi veya arzi) bu sıkı bağlanış, inanç hak olmamasına rağmen nasıl mümkün oluyor? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yahudilerin bu hali hakperestane bir bağlanmışlık değil taassub, bağnazlık ile körü körüne teslimiyet oluyor. Hakperest neye inandığını sorgular aklı selim bir şekilde delillerle neticeye teslim olur yahudi ve hristiyanların aşırı dindar kısımları bağnaz ve mutaassıb kimselerdir. Yahudilerin bu zahiri taassubu onların gerçekten ahireti dünyaya tercih ettiği anlamına gelmiyor. En çok faize dalan en çok zulme sebep olan her pisliğin altından onların çıkması bunun en büyük delilidir geri kalan dindarane halleri taassub ve bağnazlıktan başka bir şey değildir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

O dinlerin sıkı sıkıya bağlı kimseleri, zannımca çokça faize de dalmıyordur. Beliki o dinin haramlarını işlemiyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Ama bu delilli bir inanış değil İslam gibi.kökü olmayan bir inanış. 

Demekki dine olan fanatizm dahi onları canından vazgeçtirebiliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...