"İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır." İsrafla sefahatin ilişkisi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsraf; lüzumsuz yere harcamak, mal ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek, ihtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak gibi anlamlara geliyor.

Risale-i Nur'da israf, en lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak şeklinde tarif ediliyor.

Sefahat; zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük, akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazz-ı nefs için masraf etmek anlamına geliyor.

Tariflerden de anlaşıldığı gibi, israf ile sefahat, sebep ile sonuç gibidir. İsrafa alışan bir adamın zamanla sefahate düşmesi kaçınılmazdır. Çünkü sefahat, genelde mal ve paranın hesapsız ve kontrolsüz bir şekilde harcamasından meydana gelir. İnsan her canının istediğini yaparsa, zamanla sefahate düşmesi kaçınılmazdır.

Maddi imkanlar ve bu imkanların hesapsız ve kontrolsüz bir şekilde harcanması, nefsin en büyük silahlarından birisidir. Bu yüzden "İsraf sefahatin kapısı ve girizgahıdır." sözü gayet ilişkili ve ilintilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...