"İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihâ-yı hakikîyi kaybeder. Tenevvü-ü et'imeden gelen sun'î bir iştihâ-yı kâzibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, iktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir; kuvve-i zâikayı kapıcı hükmünde tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihâ-yı hakikîyi kaybeder. Tenevvü-ü et'imeden gelen sun'î bir iştihâ-yı kâzibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder." (1)

Hakiki iştah, insanın hayatını devam ettirmesi için yeme ve içme isteğidir. Suni iştah ise insanın israflı bir şekilde lezzet için çok ve ölçüsüz yeme hastalığıdır. Hakiki iştah yaşamak için yemek, suni iştah ise yemek için yaşamaktır, diyebiliriz.

Sırf yemek için yaşayan, midesini tıka basa dolduran insanlar birçok hastalıklara yakalanıyor. Obezite, şeker, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları, ülser gibi hastalıklar hep bu suni iştahın acı meyveleridir denilebilir.

(1) bk. Lem'a'lar, On Dokuzuncu Lem'a, İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...