"... İşte, beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inzivâ bunun içindir." Üstadımızın bahsettiği inziva, beğenmediği fikir ve davranışlara karşı sessiz kalması mıdır?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Risale-i Nurlar bütün küfür ve nifakın belini kıran ve bütün bid’at fikirleri nazardan ıskat eden harika bir Kur’an tefsiridir. Milyonlarca kişinin imanını kurtararak o yanlışlara nasıl ve ne şekilde mukabele edileceğini göstermiştir. Yoksa siyasi çığırtkanlık ve içi boş sokak hareketleri ile küfür ve bid’ate mukabele edilmez. Yani Üstad Hazretleri inzivaya çekilerek hiçbir şey yapmamış ve olanlara sessiz kalmış, demek insaf ve vicdan ile bağdaşmaz.

İkincisi, buradaki inziva, bidatlere bulaşmamak için yapılan bir inzivadır. Yoksa tamamen bir köşeye çekilip, olan bitenlere seyirci kalmak anlamında bir inziva değildir. Üstad Hazretlerinin çektiği sıkıntı ve ezaları tahkik eden, bu inzivanın nasıl bir inziva olduğunu görecektir. Yirmi sekiz yıl zindan ve sürgünlerde eza ve cefa çeken bir İslam kahramanına, lakayt bir münzevi nazarı ile bakmak hakikaten mizansız bir bakış olur.

Üçüncüsü, Risale-i Nur talebelerinin bidalara olan mesafesi ve kendilerini o sapkınlıklardan muhafaza etmeleri, Risale-i Nurların nasıl bir tesir ve terbiye verdiğini ispat eder. Yani bidalara karşı en etkin ve en örgün mücadeleyi Üstad Hazretleri ve talebeleri vermiştir. Zamanın ulemasının bir kısmı ya teslim olmuş ya da ülkeyi terk etmişler, ya da şehit olmuşlar.

Dördüncüsü, buradaki inziva daha ziyade menfi bir tarzda hareket etmek yerine, müspet hareket etmekle mücadele vermek manasını taşıyor. Yani Üstad Hazretleri menfi bir siyasi hareket ile değil, müspet bir fikri mücadele vermiştir. Buna pasif direniş de denebilir. İşte bu tarz mücadelesi ile milyonların imanını kazasız ve belasız kurtarmıştır Allah’ın inayeti ile.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...