"İşte, beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inzivâ bunun içindir." Üstadımızın bahsettiği inziva, beğenmediği fikir ve davranışlara karşı sessiz kalması mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvelâ; Risale-i Nurlar bütün küfür ve nifakın belini kıran ve bütün bid’at fikirleri nazardan ıskat eden harika bir Kur’ân tefsiridir. Milyonlarca kişinin imanını kurtararak o yanlışlara nasıl ve ne şekilde mukabele edileceğini göstermiştir. Yoksa siyasi çığırtkanlık ve içi boş sokak hareketleri ile küfür ve bidate mukabele edilmez. Yani Üstad Hazretleri inzivaya çekilerek hiçbir şey yapmamış ve olanlara sessiz kalmış, demek insaf ve vicdan ile bağdaşmaz.

İkincisi; buradaki inziva, bidatlere bulaşmamak için yapılan bir inzivadır. Yoksa tamamen bir köşeye çekilip, olan bitenlere seyirci kalmak manasında bir inziva değildir. Üstad Hazretlerinin çektiği sıkıntıları, maruz kaldığı eza ve cefaları tahkik eden, bu inzivanın nasıl bir inziva olduğunu anlar. Yirmi sekiz yılı zindan ve sürgünlerde geçen bir İslam kahramanına, lakayt bir münzevi nazarı ile bakmak hakikaten mizansız bir bakış ve insafsızlık olur.

Üçüncüsü; Risale-i Nur talebelerinin bidalara olan mesafesi ve kendilerini o sapkınlıklardan muhafaza etmeleri, Risale-i Nurların nasıl bir tesir ve terbiye verdiğini ispat eder. Yani bidalara karşı en tesirli mücadeleyi Üstad Hazretleri ve talebeleri vermiştir.

Dördüncüsü; buradaki inziva, müspet hareket etmekle mücadele vermek manasını taşıyor. Yani Üstad Hazretleri menfi bir siyasi hareket ile değil, müspet bir fikri mücadele vermiştir. Üstad Hazretleri müspet hareket metodu ile mücadelesini ve hizmetini devam ettirmiş, Allah’ın inayeti ile milyonların imanının kurtulmasına vesile olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...