On Altıncı Lem'a'nın Birinci Sual'inde geçen "fütuhat" ifadesi ile ne kastedilmiştir? Sualin cevabını da özet olarak ifade eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerimizden Çaprazzâde Abdullah Efendi gibi bazı adamlar, ehl-i keşiften rivayeten, bu geçen Ramazan'da Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde, zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve keşif neden hilâf-ı vâki haber veriyorlar?"(1)

Buradaki fütuhat âlem-i İslam’ın merkezi olan Türkiye’deki bir takım bid’atların ve sapkın fikir ve sembollerin istilasına mukabil, Ehl-i sünnetin galip olması ile yeniden İslamî şeair ve sembollerin hâkim olmasıdır. Ezanın Türkçe’ye çevrilmesi, şapkanın kanun zoru ile giydilmesi, camilerin içinde musiki ile namaz kıldırmak gibi birçok bid’at teşebbüsleri olmuş; bunların bir kısmı uzun bir zaman uygulanmış, bir kısmı ise kısa bir zamanda kaybolmuştur.

İşte böyle bid’at ve dalaletlerin hüküm sürdüğü bir dönemde bazı büyük zatlar, Ehl-i sünnetin galip gelmesi için dua ediyorlar. Bazıları da bir fütuhatını olacağını haber veriyor. Lakin onların haber verdiği gibi bir fütuhat ve galibiyet gelmiyor. Üstad Hazretleri de bu haberin gerçekleşmemesinin sebeplerini izah ediyor.

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...