"Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp hakaik-i imaniye olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd ..." Hakkı tutup halkın içine karışmak daha iyi değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak” ibaresi, sosyal ve siyasi cereyanlara bulaşmamak ve o tarz akımlara kalben girmemek anlamına geliyor. Yoksa insanlarla olan ilişkiden tamamen el ayak çekmek ve münzevi yaşamak anlamına gelmiyor.

Nur talebeleri insani ilişkiler kurarlar, ama bu ilişkileri kurmalarındaki temel amaç, iman hakikatlerini ilan edip duyurmaktır. Yani Hak için halka karışırlar ve bu açıdan da gayet sosyaldirler. Tarikat tarzı bir inziva Nurcularda görülmez.

Nur talebelerinin dikkat ettiği ya da etmesi gerektiği diğer bir mesele de rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye (çarpışmaya) sevk eden durumlardan kaçınmaktır. Bu üç menfi durum insanları birbirine düşman eder ve sosyal ve siyasi kavgalara neden olur. Bu yüzden rekabeti, tarafgirliği ve çarpışmayı kaçınılmaz hale getiren hadise ve ilişkilerden uzak durmak hem insan ruhuna iyi gelir hem de Nur mesleğine uygun bir davranıştır.

Rekabeti, tarafgirliği ve çarpışmayı kaçınılmaz hale getiren hadise ve ilişkilerden uzak duran insanları herkes sever, sayar ve dinler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...