Block title
Block content

"İşte, bütün şirkleri ve şerleri ve dalâletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki,  semâvât ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar." İzah eder misiniz?

 
Soru Detayı:

- Çok büyük günahlar ve cinayetler; mahiyeti itibariyle mevhum olan zayıf bir keyfiyete bağlanıyor. Bu meselenin anlaşılmasını kolaylaştıracak bir iki misâl verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader Risalesi’nde izah edildiği gibi, hayır olsun şer olsun her şeyi yaratan Allah’tır. İnsanın elinde bulunan cüz’i ihtiyarînin kullanılma biçiminden çok farklı neticeler doğmaktadır; biri ebedî cenneti, diğeri ise ebedî cehennemi netice vermektedir.

Bu büyük neticeler enenin doğru veya yanlış kullanılmasına dayanır. Maddî organlarımızdan bir örnek:

Göz küçük bir yağ parçasıdır, ama baktığımızda bir çakıl taşını da içine alır, dağı da denizi de... İnsanın cüzi iradesi de cennet, rıza, kurbiyet gibi çok ulvî gayelere yönelebildiği gibi, çok cüz’i, hakir, basit şeylere de teveccüh edebilmektedir.

Burada aletin küçüklüğü değil, neticenin büyüklüğü önem taşımaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...