"İşte, şu sırdandır ki, Sure-i Nas'ta üç unvan ile istiazeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istianeyi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayetteki üç unvan Rab, Malik ve İlah unvanlarıdır. İnsan, şeytanın ve nefsin tehlikelerine karşı Allah’a bu üç unvan ile sığınmalıdır. Zaten istiaze, yani Allah’a iltica etmek ayetlerde açıkça gösteriliyor.

Besmeledeki üç isim ise Allah, Rahmân ve Rahîm isimleridir. İnsan bu üç isim ile istiane yani yardım istemelidir.

Evet, insan âciz, fakir, zayıf ve düşmanlarının da çok olmasından dolayı, Allah’a sığınmaya ve ondan yardım istemeye çok muhtaçtır. Zaten ibadetin ve kulluğun da özü budur. İnsan her anında ve her halinde Allah’a ve onun unvan ve isimlerine iltica ile mükelleftir.

Dersin ana konusu "esmâ-i ilahiye"dir. Ve dersin sonunda, “...En hakiki insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşenü'l-Kebîr nâmındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiâze ediyor.”(1) buyurulmaktadır.

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...