"İstidad-ı beşerin kameti, netâic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: İkinci Mukaddemede geçtiği gibi, bir iki asır evvel harika sayılan keşif bu zamana kadar mestur kalsaydı, tekemmül-ü mebadi cihetiyle bir çocuk da keşfedebildiğini nazara al, on üç asır geri git, o zamanların tesiratından kendini tecrid et, dehşet-engiz olan Ceziretü'l-Arapta otur, dikkatle temaşa et. Görürsün ki, ümmî, tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam ki, yalnız zekâya değil, belki gayet kesir tecarübün mahsulü olan fünunun kavaniniyle öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki, istidad-ı beşerin kameti, netâic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder. Kelâm-ı ezelîden geldiğini ilân etmekle beraber, iki âlemin saadetini temin eder. İnsaf edersen, bu ise yalnız o zamanın insanlarının değil, belki nev-i beşerin tavk-ı haricinde göreceksin..."(1)

Hazreti Peygamber (asm)'in tek başına, yirmi üç yıl gibi kısa bir süre içinde tesis ettiği İslam medeniyeti, insanlığın kolektif aklının tesis edemeyeceği büyüklükte ve parlaklıktadır. Evet, beşerin ortak aklı, doğru ve hak bir kaideyi yüz yıllar içinde zorluklar ve tecrübelerle ancak elde edebilirken, Hazreti Peygamber (a.s.m), her alanda doğruları kısa bir süre içinde toplamış ve bunu hayata aktarmıştır.

Bu hakikat, açık ve seçik bir şekilde O'nun, Allah tarafından teyit edilmiş bir elçi olduğunu gösteriyor. Çünkü bir şahsın kendi cüzi gücü ile böyle bir medeniyeti kısa bir süre içinde tesis etmesi -zahiren bu işin ehli ve uzmanı olmadığı halde- tabiat açısından, yani âdetullah noktasından asla mümkün değildir.

“... İstidad-ı beşerin kameti, netaic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü' ederek ebede teveccüh eder...”

Şahsi kabiliyetler ne kadar parlak ve keskin de olsa, insanlığın ortak aklının mahsulü olan tecrübe ve birikimini asla delip geçemez. Mesela, İbn-i Sina ne kadar zeki de olsa, o dönem şartlarında kalp nakli yapamaz. Çünkü o zamanın şartları buna müsaade etmez.

Ama İslam on dört asır evvel, modern zamanları da içine alacak ebedi bir medeniyeti tesis ederek, bu kaideyi delip mucizesini göstermiştir. Bu mucizeyi görüp de İslam olmamak akıl işi değildir. Yani beşerin ortak aklı geriden gelirken, İslam medeniyeti bitiş noktasında onu bekliyor.

Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in o asırdan bu asra gösterdiği mucizeleri anlamak için, bu asrın kafasını çıkarıp o asrın kafası ve şartları ile bakmak gerekiyor...

Özetle Şeriat-ı Muhammediye (a.s.m) bir cilt gibi olup, bedenin genişlemesine göre rahatlıkla uyum sağlayan ve mahiyetini muhafaza ederek genişleyebilen bir özelliğe sahiptir. İnsanların kanunları ise elbiseye anlık giydirilen elbise gibidir. Bedenin genişlemesine ayak uyduramayan ve devamlı değişmeye veya yamalamaya maruz kalan bir özelliktedir.

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide), İkinci Maksat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (50. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
"Yani beşerin ortak aklı geriden gelirken, İslam medeniyeti bitiş noktasında onu bekliyor." Çok güzel olmuş.MaşaAllah.Ne mutlu bitişi görenlere!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

"İstidad-ı beşerin kameti, netaic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü' ederek ebede teveccüh eder."

Kelime kelime açıklayabilir misiniz?

Ben şöyle çevirdim:İnsanların yeteneklerinin boyu, fikir neticelerinden içerse, o şeriat dahi genişleyip ebede bakar.

Ama çevirdiğimden de anlaşılmıyor. Siz ise cümleyi örnekle açıklamışsınız.

Siz kelime kelime nasıl açıklarsınız ki mana zihinde otursun? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanların kabiliyeti insanlığın fikrini aşsa da şeriatı aşamaz şeriat daima öndedir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...