"İstikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış." Hicri 1443’te olduğumuza göre burayı okurken, 1443 sene diye mi okuyacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu metinlerin aslına dokunmadan ve müellif-i muhteremin ifadesini okumak suretiyle hakkını vermek esastır. Fakat ders yaparken aynı ifadeyi okuduktan sonra, bizim durumumuza uyacak şekilde izahlı bir ifade kullanmakta bir sakınca yoktur.

Dolayısıyla geçmişte bir âlim, mesela "200 senedir Müslümanlık sadeliğini ve doğruluğunu muhafaza etmiştir, öyleyse Allah'ın koruması altındadır." gibi bir ifadesini okurken, elbette aynı ifadeyi okuduktan sonra, "Evet, bu hüküm 1400 senedir devam ediyor. Allah dinini muhafaza ediyor." gibi bir hüküm kullanmamızda bir sakınca kalmaz. Asıl metin korunmalı ve ona hürmet edilmelidir.

Burada esas olan manadır; mananın üzerindeki elbise zamana göre değişebilir. Bu meseleye bir ayet üzerinden cevap verelim. Şöyle ki:

"Sizler de onlara karşı gücünüzün yettiği her çeşit kuvvetten, savaş için beslenen atlardan hazırlayın; onunla hem Allah'ın düşmanı hem sizin düşmanınızı, hem de sizin bilmediğinizi fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız mükafatı size tamamen ödenir ve hiç zarara uğramazsınız." (Enfal, 8/60)

Kur'an’ın bu hükmünde değişmeyen cihet, "Düşmana karşı hazırlıklı olun." hükmüdür. Burada herhangi bir değişme olmaz ve bu hüküm daimîdir. Bu ayette değişime açık olan cihet ise, at beslemek hususudur. Zira o zaman at iyi bir savaş vasıtası iken, insanlığın tekâmülü ile günümüzde savaş vasıtaları tank, top, tüfek, uçaksavar, füze gibi şeylerdir.

Düşmanın şerrini defetmek ve saldırılarını önlemek için kâfi derecede kuvvet toplamak bütün Müslümanlar üzerine vaciptir ve İslam’ın mühim bir emridir. Bu hâl sadece belli bir zamana mahsus olmayıp, kıyamete kadar geçerlidir. Aksi hâlde namus ve izzetimizi, vatan ve milletimizi koruyup muhafaza edemez, perişan oluruz. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), bu ayetin tefsirini yaparken şöyle buyurmuştur: "Ey Ashabım! Dikkat edin! Kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır."(1)

O zaman kuvvet ok idi, şimdi ise füzedir.

Şimdi biz kalkıp "Füze ve tanka karşı at besleyeceğiz, ayet böyle emrediyor." dersek, Kur’an’ın hakiki mesajını anlamamış oluruz. "At beslemek" düşmana karşı hazırlıklı olmak manası üzerinde bir elbisedir, zaman ve mekân bu elbiseyi değiştirebilir. Öyle ise biz değişmeyen ve umumi olan manaları esas alacağız.

Bu inceliği ve bakış açısını Risale-i Nurlara da tatbik edebiliriz...

1) bk. Müslim, İmare,167; Ebu Davud, Cihad, 23; Tirmizî, Tefsiru sureti 8; İbn Mace, Cihad, 19.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...