"İtminan-ı kalp" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalbin tatmin olması tespitine şu örnek verilebilir. İbrahim (as) bir peygamber seviyesinde dirilişe inanıyor. Ancak buna rağmen Allah'tan bir delil istiyor. Bunun nedeni olarak da kalbinin tatmin olmasını gösteriyor.

İtminan-ı kalp, inandığımız konuda ikna olmak demektir; kalbin tatmin olmasını istemek. Nitekim bu ifade On Altıncı Söz'ün başında da geçiyor. Orada da Allah'ın bir olması ile birlikte, nihayetsiz faaliyeti nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Üstadımız da verdiği güzel örneklerle kişinin tatmin olmasını temin etmeye çalışmıştır. Burada şöyle bir soru işareti oluşabilir. Neden aklın tatmin olması değil de kalbin tatmin olması, denmiştir? Buna İşaratü'l- İ'caz'da Üstadımız şu tespiti ile cevap vermek mümkündür:

"Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır..."

Yani kalp, akıldan farklı ve ayrı bir mekanizma değildir. Akıl, kalbin bir versiyonu veya boyutu olarak telakki edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...