Block title
Block content

"İyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak" ile ilgili Risalelerde hangi bölümler mevcuttur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emr-i bil Maruf, nehyi anil münker; iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak anlamındadır ki; Risale-i Nurlar vermiş olduğu tahkiki iman dersleri ile bu vazifeyi hakkı ile yapıyor.

İnsanları iyiliğe götürecek ve kötülüklerden alı koyacak yegane kuvvetlerden bir tanesi; belki en önemli olanı iman kuvvetidir. Risale-i Nurlar bütün mesaisini ve enerjisini, bu kuvvetin takviye ve tesisi için sarf ediyor. Dolayısı ile Risale-i Nurlar, emri maruf, nehyi münker vazifesini bu zamanın şartlarına ve gereklerine göre en mükemmel ve tesirli bir şekilde ifa emiş oluyor.

"Emr-i bil maruf, nehyi anil münker" vazifesini emreden ayet ve hadisler hakkında Risale-i Nurlarda belli bir bölüm ve izahat geçmiyor. Zaten Risale-i Nurlar klasik tefsirler gibi Kur’an’ı baştan sona kadar incelemiyor. Sadece günümüzün sorunlarına ve gereklerine uygun olan ve çözüm üreten ayet ve hadislerin tefsir ve izahı yapılıyor. Kalan kısmı zaten diğer alimler tarafından yeterince izah edildiği için, onu onlara havale ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...