"Şehid velidir... Hac ve zekât gibi, cihatta da niyetin tasarrufu azdır..." Her şehit, veli yani evliya mıdır? Madden manen hazırlanılıyor hacca giderken, niyetin etkisi yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şehid velidir. Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir. Hac ve zekât gibi, cihatta da niyetin tasarrufu azdır. Hatta adem-i niyet dahi asıl nokta-i nazarından niyet hükmündedir..." (Hutbe-i Şamiye)

Her şehit velayet makamındadır, dolayısı ile evliyadır.

Cihad, hac, zekât gibi toplumsal ibadetlerde niyetin tasarrufu ve fonkisyonu diğer ibadetlerdeki gibi etkin değildir. Bu gibi ibadetlerde Allah, insanları zorlama bir şekilde istihdam eder.

Bir şey vacip derecesinde gerekli hâle geldiği zaman, insanların tercihinin ve iradesinin önemi kalmaz. İnsanlar mecburen o vacip hale gelmiş görevi ifa etmek durumundadır. Osmanlı toplumu da iş başa düşünce yani cihad vacip bir gereklilik hâline gelince, iradesiz ve niyetsiz bir şekilde cihada sürüklendiler ve neticede şehit ve veli oldular.

Şimdi bizim kalkıp bunlar mecbur kaldıkları için cihada gittiler, öyle ise ibadet ve velayet makamını alamazlar dememiz doğru olmaz.

Niyetimiz çok açık bir şekilde yanlış ve kötü olmadıktan sonra niyet etmeyişimiz bile, şehit olmanın önünde bir engel değildir.

"...Demek zıdd-ı niyet yakinen tebeyyün etmezse, cihad şahadet-i hakikiyeyi intaç eder. Zira vücub tezauf etse taayyün eder. İhtiyarı tazammun eden niyetin tesiri azalır. Şu günahkâr millete, birdenbire on binler evliya inkişaf ve tezahür etse, az bir mükâfat değildir." (bk. age., ay.)

Çanakkale'de, Milli Mücadele'de şehit olanların şehit olma düşünce ve niyetleri ne olursa olsun, onlar şehadet makamına eriştiler. Bu da İlahi rahmetin bir tezahürüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...