"İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder." ne demektir? "İzzet" ve "azamet" aynı mı; varsa aralarındaki farkı açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebeplerin perde olması, mahlûkata yani şuur sahiplerine bakan cihetidir. Yoksa hakikatte her şeyi yaratan ve yaşatan bizzat Allah'tır.

Perdenin olmasının hikmeti ise: Zahiri çirkin gibi görünen bazı hâdiselerin Allah'a isnad edilmemesi, O’nun rahmetinin ve adaletinin büyüklüğüne bir noksanlık isnad edilmemesi içindir.

Sebepler; Allah’ın izzet ve azametine yapılacak haksız şekvalara ve itirazlara bir perdedir. Ekseri avam olan insanlar, hayrı da şerri de Allah’ın yarattığından gaflet ederek itirazlarını sebeplere yönlendirirler.

Aynı şekilde Hz. Azrail de ruhları almakla vazifeli bir memurdur. Zahiren çirkin olan ve şer gibi görünen ölümlerde şekvalar Cenab-ı Hakk’a gitmesin diye hastalıklar ve Hz. Azrail sebep ve perde kılınmıştır.

Bu fıtrat kanununa insanlar da riayet ederler. Büyük zatların huzuruna herkesin çıkmasına müsaade etmezler. Bakan, genel müdürle o da yardımcıları ile muhatap olur. Ayrıca büyük zatlar veya zengin insanlar, her işi ve yardımı, bizzat kendileri yapmazlar, araya bazı vasıtaları koyarlar.

"İzzet", üstün olma, yüce olma ve kıymetli olma mânalarına geliyor.

"Azamet" ise büyüklük ve kibriya demektir. Allah’ın ilmi, iradesi, kudreti, görmesi, işitmesi, hâsılı bütün isim ve sıfatları sonsuz ve mutlak kemalde olduğu için, mutlak izzet ve kibriya sahibidir.

İzzet, azametin bir neticesi hükmündedir. Çünkü büyüklük ve kibriya vasfına sahip olmayan birisinin izzetli olması mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...