"İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder." ile "Esbab, ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaz'edilmiş birtakım vasıtalardır." cümlesi çelişmiyor mu? Sebepler izzete perde mi, kudretin izzetini izhar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebepler iki cihetle izzete ve azamete hizmet eder.

Birincisi, perde olma noktasından, yani zahiren izzet ve azamete uygun olmayan adi ya da şerli işlerle direkt temas ediyor görünmemek için araya sebepler giriyor. Haksız şikayet ve tenkitler direkt olarak Allah’a değil sebeplere yöneliyor.

Mesela, üç yaşında bir bebeğin trafik kazasında parçalanarak ölmesi annesini feryadı figana boğuyor, kadıncağız şefkatin de verdiği acı ile kızacak sövecek bir sebep arıyor, o sebep de trafik kuralları oluyor. Kadın direkt Allah’a isyan etmiyor.

İkincisi, sebepler sonsuz kudretin ilan ve izhar edildiği birer araç birer vesile oluyorlar. Sanatkâr sanatını ancak eseri ile ilan edebilir. Eser ne kadar güzel, ince ve haşmetli olursa, sanatkârın değeri o nispette anlaşılır.

Bu yüzden Allah isim ve sıfatlarının büyüklüğünü, yüceliğini, sonsuzluğunu şuur sahiplerine göstermek için sebepleri kesretli, uzun, karmaşık ve azametli yaratıyor.

Mesela, insanların hayatı için dünya, güneş, ay ve birkaç gezegen yeterli iken, kainatı aklın hayalin alamayacağı bir büyüklükte ve azamette yaratıyor ki, azamet ve haşmeti tam bilinsin, tam görünsün.

Allah’ın, sebepleri hem şerlere perde olarak hem de ilan-ı haşmette kullanması tezat bir durum değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...