Kâbe kavseyn maddi bir mekân mı yoksa makam mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

KAB-I KAVSEYN bizim sitemizde şu şekilde izah edilmektedir:

"Kâbe kavseyn, miraç mucizesinin en son ve en ileri safhasında, Peygamber Efendimiz (asm.)'in rüyete mazhar olduğu, manevî makamın ismidir. Kavseyn iki yay demektir. Bu ifade mecazîdir. Nur Külliyatı'nda, Kab-ı Kavseyn için, “imkân ve vücub ortasında kâbe kavseyn ile işaret olunan makam,” denilmektedir.

Buna göre, söz konusu teşbihteki yaylardan birisi imkan, diğeri ise vücub olmaktadır. İmkân, bütün mahlukat âlemini; vücub ise, zât, şuunat, sıfat, efal ve esmânın tümünü ifade eder.

Mahlukatın varlığı “mümkin,” Allah’ın varlığı ise vaciptir. Mümkin, “olup olmaması eşit bulunan” şeklinde tarif edilir. Bütün mahlukat bu gruba girer. Yaratılan her mahlukun, var olması yoklukta kalmasına tercih edilmiş demektir.

Allah’ın varlığı ise vaciptir, yani varlığı zâtındandır ve olmaması muhaldir. İşte miraç hadisesinde, Vacibü’l-Vücut olan Allah, mümkinat âleminin Sultanı'nı (a.s.m) rüyetine ve sohbetine müşerref kılmıştır.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi, bizim tanımımız sizin düşündüğünüz gibi, dağ gibi maddi bir mevki şeklinde değildir. Dağ örneği temsil olarak verilmiştir. Kâbe kavseyn, kısacası bir makam olarak ele alınabilir. Madde mana ortası bir makam da denebilir.

Sizin gösterdiğiniz gerekçeler ise, yani maddi engeller -oksijen vb- mucizeler için geçerli değildir. Zira mucizelerde adetullahın fevkinde bir durum söz konusudur. Aksi takdirde parmaklardan suyun akması, parmağın işareti ile ayın iki parçaya ayrılmasını nasıl izah edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...