"Ve celal ile kalktığı vakit, kameri parçalayıp, kâbe kavseyn şeklini verir." İzah eder misiniz, Şakk-ı Kamer mucizesinin miraç ile alakası var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şakk-ı Kamer, yani ayın ikiye bölünmesi hadisesidir. Peygamber Efendimiz (asm)'in insanlara ve özellikle müşriklere karşı göstermiş olduğu bir mucizedir.

Miraç ise, semavat ehline (melaike ve ruhaniyata) gösterilen bir mucize olup, her ikisi de Peygamberimizin (asm) büyüklüğünü ve hak bir peygamber olduğunu ilan eder vaziyettedir.

Kâbe kavseyn: Kavs, bilindiği üzere yay demektir. “Kab” da yayın kabzasiyle giriş mahalli olan iki köşe aralığına denir ki bir kâbda iki kavs bulunur. Bu mana ile bazıları burada kalb yolu ile bir kavsin iki kabı demek olabileceğini söylemişlerdir.

Miraçta, Hazret-i Peygamber (asm) bütün imkân âlemini, yani mahlukatı ve yaratılmışları geride ve arkasında bırakarak, Allah’ın zatını görebilecek bir kıvama ve mevkie gelmiştir. İşte, rüyetine mazhar olduğu bu yere, kâbe kavseyn denilmiştir.

Hazret-i Peygamber (asm), bütün imkân âlemini geride bırakıp, mahiyetini idrak edemediğimiz ve edemeyeceğimiz bir makama varıp, Allah’ın zatını, başgözü ile görmüştür. Üstad Hazretleri, bu makamı, yani kâbe kavseyn, "imkân ve vücub ortası" diye tarif ediyor. Yani, mahlukatın bitip tükendiği ve Allah’ın zat-ı akdesinin tezahür ettiği bir makam demektir.

Müşriklerin müstehziyane bir tavırla ve meydan okurcasına Peygamber Efendimiz (asm)’a "Peygamberliğini isbat edecek gökyüzünde bir mucize göster?" taleplerine karşı, celalli bir şekilde elini kaldırıp bir parmak işareti ile kameri ikiye bölmüştür; ikiye bölünen kamerin iki parçası iki kavs yani yay şekline girmiştir. Üstad Hazretleri bu iki şekli ifade etmek için "kâbe kavseyn" diyor.

Yoksa miraçtaki kab-ı kavseyn farklı bir konudur, bu mu’cize ile alâkalı değildir. Mi'racta ve ayette geçen "kâbe kavseyn" tabirini Üstadımız "imkân ile vücub ortası" diye tefsir etmektedir.

Buna göre Peygamberimiz (asm) bütün mevcudat ve mahlukat âlemlerini geçmiş ve onları arkasına almıştır. Fakat vücub âlemi Allah’a ait bir sıfat olduğundan ve Allah vacibü'l-vücut olduğundan, o âleme bir mahlukun girmesi mümkün olmamıştır. İşte bu ikisinin ortasına "kâbe kavseyn" demektedir. Bu makamda Allah’ı görmüş ve ondan vahiy almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

murur-u zaman

Allah razı olsun kabı kavseyn Şeklini verir diye okuyunca manayı tam anlamak adına sormuş bulunduk . Selam ve dua ile ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...