Kader Risalesinin Yirmi Altıncı Söz’e tahsis edilmesinin hikmeti var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman altı esas üzere teessüs etmiştir. Bu altı esasın; Allah’a iman ile ahirete iman kısmının aklî ve naklî delillerle ispat edilmesi icap eder ki, diğer iman esasları bu temele bina edilsin. Aklen ve naklen irtibatları sağlansın.

Üstadımız bu hikmete binaen Yirmi Altıncı Söz’e kadar; iman esaslarını akli ve mantıki delillerle ispat ettikten sonra, imanın en hassas ve en nazik kısmını teşkil eden kader ve cüz-i ihtiyari bahsini en sona almış ve diğer iman esasları tahakkuk ettikten sonra, kader bahsini imanın bir çatısı ve neticesi olarak Yirmi Altıncı Söz’e tahsis etmiştir. Ve Yirmi Altıncı Söz’e kadar da imanın beş rüknü tamamen ispat ve izah edilmiş ve sıra kader bahsine gelmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...