Kader Risalesinin Yirmi Altıncı Söz’e tahsis edilmesinin hikmeti var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman altı esas üzere teessüs etmiştir. Bu altı esasın; Allah’a iman ile ahirete iman kısmının aklî ve naklî delillerle evleviyetle ispat edilmesi icap eder ki, diğer iman esasları bu temele bina edilsin. Aklen ve naklen irtibatları sağlansın.

Muazzez Üstadımız bu hikmete binaen Yirmi Altıncı Söz’e kadar; iman esaslarını akli ve mantıki delillerle ispat ettikten sonra, imanın en hassas ve en nazik kısmını işgal eden kader ve cüz-i ihtiyari bahsini en sona almış ve diğer iman esasları tahakkuk ve tekevvün ettikten sonra, kader bahsini imanın bir çatısı ve neticesi olarak Yirmi Altıncı Söz’e tahsis etmiştir. Ve Yirmi Altıncı Söz’e kadar da imanın beş rüknü tamamen ispat ve izah edilerek, sıra kader bahsine Yirmi Altıncı Söz olarak gelmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...