"Şu Söz’ün iki makamı var." İkinci Makam hakkında bilgi verir misiniz? Arabî ibare nerededir? Azim sözden maksat nedir, hangi telifattır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Şu sözün iki makamı var. Birinci Makam, cennetin bazı letâifine işaret eder. Fakat, Onuncu Söz'de on iki hakikat-i kàtıa ile gayet kati bir surette ve bu Söz'ün İkinci Makamında, Onuncu Söz'ün hülâsası ve esası, müteselsil gayet metin Arabî bir burhan-ı kati ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin ispat-ı vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvâl-i cennetten bahseder. Eğer tevfik-i İlâhî refik olsa, sonra azîm bir Söz, o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşaallah.”(1)

İkinci Makam; cennetin varlığının ispatı ile alakalı kısımdır. Ve bu kısım, yani İkinci Makam; Onuncu Söz’e ve Onuncu Söz'ün hulasa edildiği Arabî metne havale edilip, ayrıca izaha lüzum görülmemiştir. Yani Yirmi Sekizinci Söz'ün İkinci Makamı; Onuncu Söz ve bu sözün hülasa edildiği Arapça metin oluyor. Bu da Mesnevî-i Nûriye’deki “Lâsiyyemalar” risâlesidir. O kısmın girişinde de şu şekilde ifade edilmiştir:

“Onuncu Söz'ün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Söz'ün Arabî ikinci makamıdır.” (2)

Üstadımızın ahiretin varlığını ispat etme hususundaki en tesirli ve en tafsilatlı risaleleri Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz'dür. Bu risalelerin dışında ve bu kuvvette başka bir telifât olmadığı için, bu sözü bu risaleler şeklinde anlayabiliriz.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...