"Kâinat Sultanını tanıttırmak için emsâlsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve Harb-i Umumi gibi umumî ve dehşetli âfâtı, nev-i insanın yüzüne çarparak,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyin dizgini Cenab-ı Hakk’ın elindedir. Her şey onun kabza-i tasarrufundadır. O izin vermezse rüzgâr esmez, yaprak kımıldamaz. Dilerse rüzgârı kasırgaya çevirir ve beldeleri yok eder.

Elektrik de ne şarktan ne de garbtan alınmış bir madde değildir, o da Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle halk edilmektedir.

Üstad’ın su, elektrik ve havayı zikretmesi, onların ehemmiyetinden dolayıdır. Ayrıca “emsalsiz kesilmeyen su ve elektrik” böyle semavî ve arzî musibetlerin maddî sebepleridir. Ancak onlarda tasarruf eden Allah’ın irade ve kudretidir. İşte tabiatçılar ve sebebe tapanlar bu noktayı göremedikleri için, böyle azim işleri gayet âdi ve basit sebeplere isnad ediyor ve ondan biliyorlar. Küfrün en kalın bir perdesini gözlerine çekiyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...