"Bir kısım ecsam-ı hayvâniyye, hadiste 'Tuyurun Hudrun' tesmiye edilen cennet kuşlarından..." Niçin bütün hayvanlar değil de sadece belli hayvanlar nazara verilmiştir?

Soru Detayı

- Bu paragrafta “bir kısım ecsam-ı hayvaniye" tabiri ile niçin bütün hayvanlar değil de sadece belli hayvanlar nazara verilmiştir?
- Ayrıca, "Tuyurun Hudrun" hakkında bilgi verebilir misiniz?
- “Cennet kuşlarından sineklere kadar, bir cins ervahın tayyareleri’ olma ne demektir? 
- “Onlar, bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismâniyatı seyran edip o cesedlerdeki hasselerin pencereleriyle, cismanî mu'cizât-ı fıtratı temâşa ederler.” cümlesini biraz açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı hayvâniyye, Hadîste 'Tuyurun Hudrun' tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, tâ sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar, bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismâniyatı seyran edip o cesedlerdeki hasselerin pencereleriyle, cismanî mu'cizât-ı fıtratı temâşa ederler."(1)

"Bir kısım" denilmekle, uçmayan hayvanlar ayrı tutulmuştur. Yürüyen hayvanlar da cesetlerindeki hasseler yardımıyla bu cismanî âlemi görürler ve onunla temas kurarlar. Ama burada seyyarelerden ve katrelerden söz edildiği için, onlarla alaka yönünden, uçan hayvanlar daha uygun düşmektedir ve diğerleri bahis dışı bırakılmış oluyor.

Sözü edilen hadis-i şerifin metni Yirmi Dokuzuncu Söz’de şu şekilde verilmiştir:

“Ehl-i Cennet ruhları, berzah âleminde yeşil kuşların cevflerine girerler ve cennette gezerler.”

Haşirden önce ruhların cesetlere girmeleri mümkün olmadığına göre, ehl-i cennetin ruhları, berzah âleminde, cennette gezmeleri için yeşil kuşların cevflerine girmektedirler. Âlem-i cismaniyat ifadesi, bu kuşlar için, cennetin cismanî olan yönüdür.

Berzah âleminde ehl-i cennet, o yeşil kuşların bedenleri yardımıyla cenneti gezdikleri gibi, bu dünya âleminde de her bir kuşun ruhu, o kuşun bedeni sayesinde bu cismanî âlemi gezmekte ve ondan istifade etmektedir.

İnsan bedeninde de aynı mana, tahakkuk eder. İnsanın ruhu göz penceresiyle bu cismanî âlemi seyrettiği gibi, diğer duygularıyla da onlara münasip âlemleri seyreder. Kulaklarıyla sesler âlemine, diliyle tatlar âlemine muhatap olur.

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...