"Kalbe Farisî Olarak Tahattur Eden Bir Münacat" diye başlayan kısmın, kalbe Farisî olarak gelmesinin ve Farisî olarak yazılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu beyitler, öncelikle, Üstad Hazretlerinin Arapça gibi Farsçaya da derin bir vukufiyeti olduğunu gösteriyor.

"...Mekke’de de olsam buraya gelmek lazımdı."(1) ifadesiyle de açıkça ortaya koyduğu gibi, kendisi iman hizmetine bu memlekette başladığı için, eserlerini de bu milletin diliyle yazmıştır.

Öte yandan, Farsça, şiire ve kalbî duyguları ifadeye daha uygun bir dil olarak biliniyor. Hz. Mevlana’nın, Mesnevî’sini bu dille yazması da bu noktada oldukça manidardır.

1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 145. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...