Kanun ve nizama tabi olmanın gerekliliği nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İki türlü kanun ve nizam vardır:

Birisi; Allah’ın irade ve kudret sıfatından gelen, kâinattaki fıtrî kanunlar ve nizamlardır. Kâinattaki bütün işler ve icraatlar bunlarla tanzim olunur. Mesela; suyun kaldırma kuvveti, soğuğun üşütmesi, ateşin yakması, çalışanın kazanması sünnetullah kanunlarının birer neticesidir.

"Ben Müslüman’ım, ateş beni yakmaz." deyip, elini ateşe sokan kişi yanar. "Soğuk bana tesir etmez." deyip, ayazda palto giymeden dolaşan kişinin hastalanması kaçınılmazdır. Bu dünyada mesut ve bahtiyar yaşamak isteyen kişi, Allah’ın koyduğu sünnetullah / âdetullah kanunlarına uymak zorundadır. Bu kanunlara uymayanlar dünyada perişan duruma düşerler, bu kanunların gereğini yapanlar ise, Allah’ın lütfu ile refah içinde bir hayat geçirirler.

Diğer kanunlar ve nizamlar ise; Allah’ın kelam sıfatından gelen Kur’an-ı Kerim'de buyurduğu ve Peygamberimiz (asm.) vasıtası ile bildirdiği emir ve yasaklardır. Bunlar insanların, hem ibadet hayatını hem de içtimaî hayatını tanzim eden kanunlardır ki; buna şeriat denilir. Bu emirlere uymayanlar cezalarını daha ziyade âhirette çekeceklerdir. Bu cümlede geçen kanun ve nizam daha çok bu şıkka bakar.

Cenâb-ı Hakk’ın her iki kanununa da itaat edenler, dünyada mesut bir hayat geçirir, ahirette de ebedî saadete mazhar olurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...