"Sağ yolda külfet içinde emniyet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet içinde tehlike ve şekavet vardır." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünyaya, imtihan olmak ve cennete layık bir kıymet almak üzere gönderilen insana, bir cüz’î irade verilmiş ve hayır olsun şer olsun her işi yapmasına imkân tanınmıştır. "Serbestiyet" kelimesi bu manayı ifade eder. Ancak, insanoğluna bu iradesini nasıl kullanması gerektiği peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla bildirilmiştir.

İnsana göz verilmiş ve bu gözün kullanılma sahaları ilahî hikmetle belirlenmiştir. İrade, insana en büyük bir nimettir. İradesini dilediği gibi kullanabilme salahiyetine sahip olmak, insan için ayrı bir üstünlüktür.

Meleklerin de iradeleri vardır, ama onlar iradelerini ancak emirleri dinleme ve uygulamakta kullanabilirler. Aksini yapmaya fıtratları izin vermez, onların günah işleme kabiliyetleri de yoktur. İnsan ise iradesini hayırda da kullanabilir şerde de. İradesini Allah’ın emrettiği şekilde kullananlar, O’nun rızasına nail olurlar. Bu yönüyle insan meleklerden daha üstün olur. İradesini nefis hesabına kullananlar, günah ve isyanlarla geçirenler, hayvandan daha aşağı bir mertebeye düşerler.

İşte sağ yolun yolcusu, nefsinin süflî arzularına, şeytanın vesveselerine rağmen ibadet ve itaat yolunda gitmekle, görünüşte biraz zorluk çeker, külfet kelimesi bunu ifade etmektedir. Ancak, bu külfette bir emniyet vardır. Kendisini ve bu muhteşem âlemi Allah’ın mahlûku, O’nun eseri ve mülkü bilmek, insana bir huzur ve emniyet verir.

Sol yolda gitmek bunun tam tersi bir durumdur. Zâhiren bir hiffet olsa da sonu felakettir.

“Sultan-ı Ezelî'ye iman ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkeza kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak sür'atinde geçer. Tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikatı kat'î isbat eder ve asfiya ve evliyaya gösterir.”(1)

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Buradaki hürriyet, mecazidir. Hakikî olamaz. Çünkü hürriyet Allah ve kulların haklarını teslim ettikten sonraki hürriyettir. Buradaki hürriyet ise nefsine tabi olmaktır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...