"Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar." ifadesini izah eder misiniz, "Allah için kıskançlık" nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs-ı mânevîsinde, her biriniz bir duygu, bir âzâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir."(1)

"Amelleriniz sırf Allah için olmaz ise, kıskançlık damarı kabarır, niyetinizi ve samimiyetinizi bozar." demektir. Yoksa Allah için kıskançlık yapmak mânasızdır.

Burada mevzubahis olan husus, "Allah için kıskançlık yapmak" değil, amellerimizde ihlas hâkim olmaz ise, o zaman devreye kıskançlık girer ve kardeşleri hakkında menfi düşünmeye başlatır, demektir. Allah için kıskanmak diye bir şey yoktur, nefis hesabına kıskanmak vardır.

"Eğer sırf lillâh için olmazsa, -buradaki virgül sizin anladığınız mânaya geçit vermiyor- kıskançlık müdahale eder, bozar."

Kıskançlık başkadır, gıpta başkadır. Birinde olan güzel meziyetlere imrenmek, takdir etmek ve onun gibi olmaya çalışmak gıptadır ve bunda hiç bir mahzur yoktur olmadığı gibi hem de güzeldir. Kendisine ihsan eden nimetler sayesinde hayırlı hizmetler yapan, insanlara faydalı olan veya güzel meziyetleri bulunan kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemeden, kendisinin de o imkânlara sahip olmasını arzu etmek güzeldir. Nitekim bir ayette mealen şöyle buyurulur: “İyi işlerde öne geçmek isteyenler, bu hususta yarışıp dursunlar.” (Mutaffifîn Suresi, 83/26)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Cenabı Hakkın verdiği her latife müspet tarafa çekilebilir. Peki kıskançlık damarının yönünü nasıl müspet bir mecraya çevirebiliriz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kıskançık duygusunun yüzü gıpta ya da imrenmeye değiştirilebilir. Kıskançlık ile imrenmeyi ayırt eden nokta, kıskançlıkta kıskanılan kişiye kötü gözle bakılıp, onun kötülüğü arzulanmakta, imrenme de ise, imrenilen kişinin başarısından dolayı, o kişi yüceltilerek o başarı veya şeyin kendisinde de olması arzulanmasıdır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...