"Bir şey daha kaldı; en tehlikelisi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tarz ifadeleri çeşitli şekillerde anlamak mümkündür:

1. Bu mânaya uygun kişiler çıkmış ve Üstad Hazretlerine muaraza etmişlerdir. Üstad Hazretleri de onlara bu tarzda ifadeler kullanmıştır.

2. İstikbalde bu gibi kişilerin çıkması ihtimali vardır. Bu gibi kişilerin önünü kesmek için ihtar ve ikaz tarzında ifadeler kullanılmıştır.

3. O zamanda bazı kişiler bu tarzda davranmış olduğundan, istikbalde bu gibi kişilerin çıkma ihtimaline binaen, onlara ikaz edici dersler verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
üstadı kıskanmak neden tehlikeli.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ene hastalığını genel hatları ile  dört derece ve aşamaya  ayırabiliriz.

Enenin birinci derecesi kişilerin emsallerine olan enaniyet ki bu kalbi bir marazdır. Ve ene ağacının tohum halidir. Bu halde iken başı tevhit ve zikir ile ezilmez ise terakki ve tekamül ile gelişir en sonunda insanı yutacak bir şekle dönüşür.

Enenin ikinci derecesi alim ve evliyalara olan enaniyet ki bu manevi bir sapkınlık ve dalalettir ama küfür değildir. Bu ene ağacının fidan olmuş halidir. Bundan sonraki süreçler küfür hattına yaklaşmaktır. Ekser hodgam ve nefsi ile mağrur dalalet imamları ve kanaat önderleri  bu sürecin mahsulleridir. Mutezile imamları gibi.

Enenin üçüncü derecesi ve aşaması Peygamberlere karşı olan enaniyettir ki bu küfür olan bir enaniyettir. Çekirdek olan enenin ağaç kıvamına yaklaşmış şeklidir. Ebucehilin Peygamber Efendimize olan enaniyeti buna örnek olarak verilebilir.

Enenin dördüncü ve en son ve en dehşetli derecesi ise Allah’a karşı olan enaniyettir. Firavunun enaniyeti buna örnek teşkil eder. Bu merhalede artık ene ağaç şekline gelip insanı bel etmiş ve bütün aza ve cihazları ene şekline dönüşmüştür. İnsan bu merhalede kendini İlah olarak görüyor. Kendince her şeye Rububiyet veriyor.

 

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
BENDE ONUN GİBİ OLAYIM DİYE KISKANMAK YANLIŞMI.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Gıpta caizdir lakin yinede dikkatli olmakta fayda var çünkü şeytan derinden gitmeyi sever.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...