Block title
Block content

"Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir..." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, insanın mahiyetine nihayetsiz kusur, acizlik ve fakirlik yerleştirilmiş ki, insan nihayetsiz kusuru ile nihayetsiz mükemmel bir Zatı bilsin ve görsün. Nihayetsiz acizliği ile nihayetsiz kudret sahibi bir Zata intikal etsin ve nihayetsiz fakirliği ile nihayetsiz zengin bir Zatın farkına varsın.

İnsan, fıtratındaki bu nihayetsiz kusuru, aczi ve fakirliği görmeyip kendini mükemmel, kudretli ve zengin görürse, Allah’ın o sonsuz sıfatlarını idrak ve izan edemez. Ondan sonra aşağıların en aşağısına düşer ve firavun meşrep birisi olup çıkar. Ona takılan marifet ve iman cihazlarını meccanen heba eder. Kainata halife olma kabiliyetinde iken kainatın en adisi ve zelili oluverir.

İşte insan kusurunu idrak etmeyip kemal dava ederse kemalsizliğe düşer. Acizliğini anlayıp sonsuz kudrete dayanmaz ise mahlukatın en zavallısı oluverir. Fakirliğini idrak edip sonsuz zenginlik sahibi Allah’ın kapısına iltica etmez ise mahlukatın adi bir dilencisi ve zelili olur. Demek insanın kemal bulması, kemalsiz olduğunu idrak ile mümkündür. Allah’ın kudretini arkasına alması acizliğini fark etmekle mümkündür. Allah’ın sonsuz zenginliğine kavuşması ancak fakirliğini bilip onu ona şefaatçi etmekle oluyor.

İnsanın fıtratındaki kusur, acizlik ve fakirlik öyle bir servet, öyle bir madendir ki, insan bunu iman ve ibadet ile işletirse çok büyük kazançlar elde eder; Allah’ın hakiki bir kulu olur ve kusur kemale, acizlik kudrete, fakirlik zenginliğe dönüşür. Yani Allah’ı arkasında zahir ve yardımcı bulur demektir.

Nasıl kibirli insanları kimse sevmez ve kendi haline terk eder ise, aynı şekilde Allah nihayetsiz kusurlu, aciz ve fakir insanı, kibrinden dolayı kendi haline bırakır ve zelil oluncaya kadar onu hırpalar.

Şımarık bir çocuk, etrafında pervane gibi dönen anne ve babasına "Ben sizi etrafımda kudretimle ve zekamla çeviriyorum." dese, tokada müstahak olur. Halbuki anne ve babayı onun etrafında döndüren şey çocuğun zaaf ve aczidir. Demek zaaf ve acizlik ne kadar büyük bir kemal ve cemaldir bilmek lazım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 4.263
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...