"Kerametin izharı, zaruret olmadan zarardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Keramet, faziletfüruşluğa ve gurura kapı açması muhtemel bir nimet ve lütuf olduğu için, izhar ve ilan edilmesi kişiyi manevi açıdan riske ve tehlikeye atabilir. Bu sebeple birçok veli zatlar kerametleri ilan etmek yerine gizlemeyi seçmişler.

Allah, sevdiği ve hıfz ettiği kuluna ihsanını ihsas ettirmezmiş. Çünkü Allah o kuluna ihsan ve ikramını açıkça hissettirse, o kul gurura düşebilir ve kibre kayabilir. Gurur ve kibir ise insanı manen sukut ettirir. Bu yüzden Hafîz olan Allah, kulunu korumak için ihsanını ihsas ettirmeden veriyor, ta ki gurur ve kibre kapılmasın.

Allah, nefsini ıslah etmiş veli kullarına açıktan keramet vermesinde bir mahzur olmadığı için onlara ihsanını aşikâre veriyor. Nefsini tam ıslah edememiş birisine açıktan keramet verilse, o kişi kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimad etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraca (nimetleri kendinden bilme ve gurura girme) düşebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ahmed Said güzel

kerametin izharının neden zarar olduğunu tam olarak anlayamadım eğer riyadan dolayı sa şuanki tatrikatlarda şeyhlerin gösterdiği(kılıç ile vurup tükürük ile yarayı kapatma kılıç üzerinde yürümek vb.) Kerametleri nasîl anlamalıyız

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Mucize, peygamberlere özeldir ve onların nübüvvetlerinin hak ve sadık olduğunu ispat için verilir. Onda peygamberlerin çalışması yoktur. Dolayısıyla kendi şahsına mal etmesi düşünülemez.

Keramet Allah’ın, veli ve salih kullarına, fazl ve lütfuyla verdiği harika ihsanlardır. Kerametlerin ekserisi ihtiyari değildir. Kişiye ummadığı yerden Allah’ın ikramı olarak verilir. Gerçek keramet sahibi, muttali olduğunda, o kerametini Allah’tan bilir ve Allah’ın kendisini kontrol ve korumakta olduğunu anlar.

Kerameti kasten ve özellikle izhar etmenin riyaya sebep olma nefse bir hisse çıkartma gibi riskleri vardır. Bu sebeple keramet sahibi evliyalar kerametlerini gizlemeye özen göstermişler ve mecburiyet ve zaruret olmadan izhar etmemişlerdir.

Birde keramet sahibi olmadığı halde kendini keramet sahibi gibi göstermeye çalışan riyakar sahtekarlar vardır bunlara itibar etmemek gerekir bunların derdi dünyalık ve şöhrettir. Bu niyette ki kişilerde olağanüstü bir durum olursa bu keramet değil istidraçtır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...