"Hem manevî kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki, kendini ihsas etsin. Hattâ en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, … ve makamlara medar ve mehenk olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın insana lütfettiği en büyük nimetlerden birisi de içinde bulunduğu manevi makamın farkında ve şuurunda olmama hâlidir. Şayet farkında ve şuurunda olsa, kibir ve gurura düşme riski ile karşı karşıya kalacak.

Bu yüzdendir ki tarihte birçok evliya kendini evliya olarak bilmiyor, hatta kendini en avam, en aciz olarak görüyor. Bu da onun manevi bir koruması ve bir zırhı oluyor.

“Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, kendilerini herkesten ziyade bîçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor.”(1)

cümlesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Makamların en güzeli ve en yükseği, insanın Allah’a karşı acizliğini ve fakirliğini idrak etmesidir. Bu da ancak kendini en hakir ve en aciz görmesi ile mümkündür. Kendini makam sahibi görenlerin bu şuura erişmesi biraz zor.

Üstadımızın diğer bir ifadesi ile esas ve güzel olan naz makamı değil niyaz makamıdır. Niyaz da ancak acz ve fakr ile olabilir, çünkü acizliğini ve fakirliğini hissetmeyen birisinin tesirli bir niyazda ve ubudiyette bulunması çok zor.

Keşif, keramet, manevi zevklere mazhar olmak gibi şeyler, olgun ve ehil olmayanlar açısından büyük bir risk içerir. Bu yüzden keşfü keramet ve ezvaku envâr büyüklüğün ve kulluğun bir ölçüsü ve bir parametresi olarak değerlendirilemez.

Allah’a karşı acizliğini ve fakirliğini idrak edip Onun kapısına ram olan ama zahirde hiçbir keşfü keramet ve ezvaku envârı olmayan bir insanın Allah katında ki değer ve makamı çok yüksek çok parlaktır.

Allah böyle kullarına manevi makamını da hissettirmez, ta ki o hâli devam edebilsin. Şayet hissetse, acz ve fakr makamı riske girer, gurur ve kibir gıdıklamaya başlar. Allah bu yüzden sevdiği ve razı olduğu kullarına ihsanını ihsas etmiyor. Şayet ihsas etse, o safi ubudiyet kaçar.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...