"Kırk ikilik bir top güllesini, kırk iki masum ve mazlum kardeşlerimizin dergah-ı ilahiyeye açılan elleriyle durdurup, geri çevirip, atanların başlarında manen patladı." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat o zamanda başlarına gelen baskı ve imha planını, o zamanın en tesirli bombası ile teşbih yaparak izah etmiştir. Dinsiz ve mason komiteleri, Üstat ve talebelerini tamamıyla ortadan kaldıracak bir plan ile hücum ettikleri zamanda, Allah’a iltica ve dua ile o dehşetli plandan, çok az bir sıkıntı ile kurtulduklarını ifade ediyor.

Onların o dehşetli, yok etme planını masum Nur Talebelerine atılmış kırk ikilik bir gülleye benzetiyor.

Buna mukabil, Allah’ın inayet ve himayesini de kırk iki masumun safi duası sebebi ile o planın akim ve neticesiz kaldığına işaret ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...