"Bazı melaikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var, her bir ağızda kırk bin dil ile, kırk bin tesbihat yapar." Bu ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"'Bâzı melâikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var, herbir ağızda kırk bin dil ile kırk bin tesbihât yapar.' Şu hakikat-i hadîsiyenin bir mânâsı var, bir de sûreti var. Mânâsı şudur ki:

"Melâikenin ibâdâtı, hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllîdir, geniştir."

"Ve şu hakikatin sûreti ise şudur ki: Bâzı büyük mevcudât-ı cismâniye vardır ki, kırk bin baş, kırk bin tarz ile vezâif-i ubûdiyeti yapar. Meselâ, semâ güneşlerle, yıldızlarla tesbihât yapar. Zemin, tek bir mahlûk iken, yüz bin baş ile, her başta yüz binler ağız ile, her ağızda yüz binler lisân ile vazife-i ubûdiyeti ve tesbihât-ı Rabbâniyeyi yapıyor."

"İşte, küre-i arza müekkel melek dahi, âlem-i melekûtta şu mânâyı göstermek için öyle görülmek lâzımdır." (1)

Her nev'in bir melek-i müekkeli vardır, o nev’in ibadetini Cenab-ı Hakk'a arz eder. İşte koca bir çınar ağacını nazara aldığımızda, adeta bu melaikenin ağacın dalları adedince başları ve çiçekleri adedince de dilleri bulunabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) bu şekilde teşbih san’atını kullanarak bazı melaikelerin varlığını bizlere bu şekilde duyurmaktadır.

Bu hadis-i şerifle alâkalı izah, On Beşinci Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçmektedir.

Suret; görünen şekil demektir. Yani harflerden teşekkül eden bir cümle gibi.

Mâna ise; harflerin altında gizli olan demektir. Bir kelimenin sureten şekli ayrı, mânası ayrı olabilir. Meleklerle alâkalı yukarıda sorulan sual için de, ya sureten anlatıldığı gibi kırk bin başlı melek vardır veya mânası itibarı ile vardır.

Meleklerde nefis olmadığı için, her işleri istikamet üzeredir. Yaptıkları ibadet ise daha küllîdir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...