"Bazı melaikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var, her bir ağızda kırk bin dil ile kırk bin tesbihat yapar." Bu ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"'Bazı melâikeler bulunur, kırk başı veya kırk bin başı var. Her başta kırk bin ağzı var, herbir ağızda kırk bin dil ile kırk bin tesbihât yapar.' Şu hakikat-i hadisiyenin bir manası var, bir de sureti var. Manası şudur ki:

"Melâikenin ibâdâtı, hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, geniştir."

"Ve şu hakikatin sureti ise şudur ki: Bazı büyük mevcudât-ı cismâniye vardır ki, kırk bin baş, kırk bin tarz ile vezâif-i ubûdiyeti yapar. Mesela, sema güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin, tek bir mahluk iken, yüz bin baş ile her başta yüz binler ağız ile her ağızda yüz binler lisan ile vazife-i ubûdiyeti ve tesbihât-ı Rabbâniyeyi yapıyor."

"İşte, küre-i arza müekkel melek dahi, âlem-i melekutta şu manayı göstermek için öyle görülmek lazımdır."(1)

Her nevin bir melek-i müekkeli vardır, o nevin ibadetini Cenab-ı Hakk'a arz eder. İşte koca bir çınar ağacını nazara aldığımızda, âdeta bu melaikenin ağacın dalları adedince başları ve çiçekleri adedince de dilleri bulunabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) bu şekilde teşbih sanatını kullanarak bazı melaikelerin varlığını bizlere bu şekilde duyurmaktadır.

Bu hadis-i şerifle alakalı izah, On Beşinci Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçmektedir.

Suret; görünen şekil demektir. Yani harflerden teşekkül eden bir cümle gibi.

Mana ise; harflerin altında gizli olan demektir. Bir kelimenin sureten şekli ayrı, manası ayrı olabilir. Meleklerle alakalı yukarıda sorulan sual için de ya sureten anlatıldığı gibi kırk bin başlı melek vardır veya manası itibarı ile vardır.

Meleklerde nefis olmadığı için, her işleri istikamet üzeredir. Yaptıkları ibadet ise daha küllidir.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...