"Komünistlerin dayandığı materyalist felsefesinin hak ve hakikat ile hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin tamamen asılsız olduğunu..." Felsefenin temel nazariyeleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Materyalist felsefenin fikir ve teorilerini tamamı ile burada sayıp sıralamak pek mümkün değildir. Lakin biz bu felsefenin temel bazı düşüncelerini verelim.

Teolojik (İlahiyat) Yapıları: En temel fikirleri maddenin ezeli olması ve kainattaki bütün oluş ve fiillerin sebepler ve tabiat dedikleri mevhum şeyler tarafından icad ediliyor demeleridir ki, bu fikrin temelinde Allah’ı inkar manası hükmeder. Yani bu felsefe Allah’ı tanımayan ateist bir felsefedir.

Tarihi materyalizm: Tarihteki bütün olayları ve hadiseleri maddi ilişkiler ile açıklıyorlar. Bütün savaşlar, barışlar, içtimai ve siyasi olayların hepsi ekonomik ilişkiler ve diyalektik maddi çatışmalar temelinde oluşur.

Mesela bunlara göre Bedir Savaşı bir inanç ve ideolojik savaş değil, bir sınıf çatışmasıdır. Bu teori bütünü ile yanlış olmasa da her şeyi ekonomik kaynaklı sınıf çatışması ile izah etmek cerbezeden başka bir şey değildir. Nitekim Hegel’in tarihi idealizmi de bu teorinin aksidir. Yani her şey ideal ve fikir çatışmaları ile izah edilir. Bu gibi felsefi ekollerin her birisinde bir hakikat payı olmakla birlikte bütünlük noktasından batıl ve yanlıştır. Zaten tarih ve zaman bunların çarpık fikirlerini göstermiştir.

İktisadi Düşünceleri: Materyalist felsefenin iki temel iktisadi düzeni vardır. Birisi Komünizmdir diğeri ise Kapitalizmdir.

Komünizm: Toplum ve devlet merkezli bir iktisadi düzeni savunur. Yani insanlar arasında mutlak eşitliği sağlamak ve toplumsal katmanları ortadan kaldırmak için bütün iktisadi ilişkiler ve üretim araçları toplum ve kamu adına devletin elindedir. Bireylerin şahsi bir statü ve mülkleri olamaz. İnsanlar her açıdan bir tarağın dişleri gibi eşit olması gerekir. Tabi bu anlayış gerçekçi ve fıtri bir anlayış değildir. Zaten fıtri ve gerçekçi olmadığı için en fazla yetmiş yıl denenebilmiştir bu sistem. Bu sistem kamu ve toplum adına bireyselliği tamamen yok edip silikleştiriyor. İnsanların şahsi kabiliyet ve mizaçları fıtraten eşit olmadığı için kamu çarkında, toplumsallık fırınında öğütülüp yok ediliyor. Güya insanların imtiyazları kalkıp herkes eşit olacaktı.

Kapitalizm: Kapitalizm de Komünizm düşüncesinin zıt uç noktasıdır. Ama köken olarak her ikisi de maddeci bir sistemdir. Kapitalizm bireycidir, birey için toplumsallığı reddeder. Yani bireye sınırsız bir özgürlük vaat eder. Yardımlaşma ve toplumsal değerleri bireyin sınırsız hırsına ve ihtirasına feda eder. Kazanmanın her yolunu mübah görür. Devlet alabildiğine sınırlıdır, bireyin karşısında etkisizdir. Sosyalizm ve Liberalizm bu iki uç noktanın aralarındaki mutedilliğe yaklaşmaya çalışan sentezlerdir.

İnsan, ahlak, edebiyat, siyaset gibi kavramları da aynı şekilde maddi düşünce sistemi ile izah ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...