"Korku ve tama", nasıl ihlası kırar, örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Korku ve tama, doğrudan ihlası yok etmez, ancak ihlasın kırılmasına ve zedelenmesine zemin hazırlar.

Mesela, makam sahibi bir Nur talebesi, makamının elinden alınması korkusu ya da terfi edememe endişesi ile Risale-i Nur'a yeterince hizmet edemez, bu da ihlasın zedelenmesine ve kırılmasına ciddi bir saiktır, ihlas ile bağdaşmayacak bir durumdur. Şefkat tokatlarının zikredildiği Onuncu Lem'a'da buna benzer örnekleri görmek mümkün.

Dünya malına tamahkar olan birisi, yine mal kazanma kaygısı ile iman ve Kur’an hizmetine samimi ve ihlas ile sarılamaz. Risale-i Nur'da tama ile kast edilen daha ziyade rızık ve maîşet konusunda gösterilen hırstır. Üstad Hazretlerine göre, bu tama zaafiyeti ehl-i diyanetin çoğunun ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet tarafından avlandığı boşluklardan biridir.

Üstad Hazretlerine göre bu hırs hastalığından kurtulmanın çaresi, Cenab-ı Hakk'ın Rezzâk-ı Hakîkî, rızkın da kaderle tayin edilmiş olduğuna inanmak ve hem Rahîm hem Kerîm olan ihsan sahibi Rabb'in rahmetini itham eder ve keremini hafife alır bir surette katiyen başkalarına yüzsuyu dökmemektir.

Ayrıca helal ve meşru rızık insanın aczine ve fakrına binaen gelir. Kanaat edip iktisatla davranan bir kimse hiçbir zaman darlık ve yokluğa maruz kalmaz.

Üstad Hazretleri, ehl-i dünyanın, verecekleri şeyleri ucuza vermeyeceğini, çok cüz'î bir dünyalık karşılığında bile ya insanların vicdanlarını yahut bazı mukaddesâtı rüşvet olarak almak isteyeceklerini ifade eder. Üstad Hazretlerinin bu hususta dostlarına tembihatı çok nettir:

"Evet, ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı İlahîyi kendine celb eder ve ehl-i dalâletin rızasını celbe çalışır."

"Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münafıkları, sizi, insaniyetin şu zayıf damarı olan tama' yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp, bu fakir kardeşinizi numûne-i imtisal ediniz."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...