İhlası kazanmak için ne yapmamız gerekir, ihlaslı olmanın yolu nelerden geçer? İhlası neler kırar, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Hadisten de anlaşılacağı üzere ihlas, ilim ve amelin bir neticesi ve bir meyvesi hükmündedir. Kim olursa olsun, önce ilim basamağını, sonra amel basamağını, en sonunda da ihlas basamağını çıkıp maksuda ulaşabilir. Yoksa ilim, amel ve ihlas üçlüsünü birbirinden ayırmak mümkün değildir. Hiçbir ilmi olmayan amel edemez, amel edemeyen de ihlasa erişemez.

İlimleri içinde en mühim olanı imana ve akaide dair olan ilimlerdir. Sonra diğer İslâm ilimler gelir. Mesela; Risale-i Nurlar imana dair bir tefsirdir, imani ilimleri talim ettirip, ihlası kazandırıyor.

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak demektir. Riyanın ve gösterişin zıddıdır.

 • Riyaya sevk eden şeyler ve riyakârlık ihlâsı kırar.
 • Menfaat-i maddîye ve rekabet ihlâsı kırar.
 • Makam hırsı, şöhret hırsı, teveccüh-i amme hırsı, şan ve şeref hırsı, enaniyet hırsı, kendini beğenme hırsı ihlâsı kırar.
 • Aklı, kalbi ve ruhu bırakıp; nefse, hevâya, hisse ve vehme tabi olmak ihlâsı kırar.
 • Uhuvvet düsturunu çiğneyerek, kardeşlerine karşı mürşidane bir tutum içine girmek ihlâsı kırar.
 • Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşleri tenkit etmek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmek ihlâsı kırar.
 • Tul-i emel ihlâsı kırar.
 • Korkuda mübalâğa ihlâsı kırar.
 • Tama ihlâsı kırar.
 • Hırs, ihlâsı kırar.
 • Kanaatsizlik ihlâsı kırar.
 • Şöhret-i kâzibe ihlâsı kırar.
 • İnsanların takdirine göre hareket etmek ihlâsı kırar.
 • Dinin emirlerini dünya menfaati için yapmak ihlâsı kırar.
 • Amal-i salihanın ücretlerini ve meyvelerini dünyada istemek ihlâsı kırar.
 • Risale-i Nur ile kasten dünyevî maksatlar gütmek ihlâsı kırar.
 • Dünyevî zevkler ve kerametler, uhrevî amele bir maksat olursa ihlâs kırılır.
 • Siyaset ve tarafgirlik damarı ihlâsı kırar.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...