"Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Birinci Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hubb-u cah: Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi. Rütbe hırsı anlamlarına gelir.

Hubb-u cah, bir çok kötü ahlakın menşeidir ve insanların en zayıf damarıdır. Şöhretpereslik yolunda bir çok mukaddesatın feda edildiğini ar, namus, haya ve ahlak olgularının tamamen göz ardı edildiğini basın, yayın ve sinemalarda görüyoruz.

On Üçüncü Lem'a'da geçen şu örnek şöhret perestlik yolunda ne kadar rezilleşilebileceğinin bir kanıtıdır:

“Böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı telvis etmiştir, tâ herkes ondan bahsetsin. Hattâ ondan lânetle de bahsedilmiş de şöhretperestlik damarı kendisine bu lânetli şöhreti hoş göstermiş diye darbımesel olmuş.”(1)

Şeytan ve cinni şeytanlardan ders alan insi şeytanlar, Kur'an şakirtlerini hubb-u cah damarını kullanarak aldatmaya çalışırlar.

Hubb-u cah, ihlasın zıddıdır. Yani amelini rıza-i İlahi için değil, halklara görünmek ve makam ve mevki sahibi olmak için yapar. İşte Üstad, “Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf damarından ehl-i ilhâdın istifade etmek ihtimalidir. Bu hâl beni çok düşündürüyor.” demekle bu tehlikeli desiseye dikkat çekiyor. Sadece Hücumat-ı Sitte'de değil, İhlas Risalesi gibi Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde bu konuyu işleyip hubb-u cahın izalesi ve tedavisi için ilaçlar vermiştir. Mesela;

"Evvelâ rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsânı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir."(2)

”Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.”(3)

Eğer hubbu cah izale edilmezse, yönünün çevrilmesi gerekir. Bu mesele uzun bir temsille soru konusu olan yerde izah edilmiştir. Temsilin özeti şudur:

İnsanlardan iltifat alkış bekleme hissini, Allah’ın iltifatı, peygamberin teveccühü, meleklerin takdiri ve milyonlarca büyük zatların, Müslümanların ilgisi ile mukayese ederek susturmamızı tavsiye etmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.
(2) bk. a.g.e.
(3) bk. a.g.e., Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

" Hubbu vah hissinin meşru bir ciheti olabilir"bu cihet nedir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İnsanlardan iltifat alkış bekleme hissini, Allah’ın iltifatı, peygamberin teveccühü, meleklerin takdiri ve milyonlarca büyük zatların, Müslümanların ilgisi ile mukayese ederek susturmamızı tavsiye etmektedir. Meşru ciheti burası oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR