Block title
Block content

Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina düşünelim, bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır, binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti öncelikle bu plan ve programda tayin edilir. Bu kısımda işleyen ilim ve kaderdir. İşte binanın bu kısım ve merhalesine “İmam-ı Mübin” diyoruz.

Kainat aynı bu bina gibi, önce Allah'ın ilm-i ezeliyesinde tasarlandı ve planlandı, sonra vücuda çıkacak olan bu kainat, bu plan ve program üzere hareket eder, onun çizdiği hattın dışına çıkamaz, daha çok kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder. Alemi şehadetten çok, alemi gayba bakar. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübini andırır ve adeta somut bir kader gibidir. 

Kaderin giydirmesi tabiri; Allah’ın ilmi ile eşyanın plan ve projesini tasarlaması anlamındadır.

Kitab-ı Mübin ise; o bina ve kainatın plan ve program kısmının yani “İmam-ı Mübin”in  hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah'ın kudret sıfatı hükmeder ve iş görür. Mazi ve müstakbelden ziyade, şimdiki hale bakar, alemi gaybdan çok, alemi şehadeti temsil eder. Binanın “İmam-ı Mübin” kısmını mühendis tayin eder, binanın hayata geçirilmesi işini ise işçi ve ustalar yapar, burada mühendis ilim sıfatı, usta ve amele ise kudret sıfatıdır.

İnayeti ile beslemesi;
Allah’ın mahlukatına olan ikram ve lütuflarıdır. Kader, eşyanın yol haritasını ve kalıbını çizerken inayet ve ikramlarda bu çizginin içindedir. Mesela; kader insana gözü taktığı zaman, gözün göreceği nimetleri de beraberinde tasarlayıp yaratıyor. Mide verdiği zaman mide için enva-i nimetleri de beraberinde ihsan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...