Block title
Block content

Kur'an hakkında "Maide-i Semaviye" tabiri kullanılıyor, bunu açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an semavi bir sofradır. Binler farklı tabakada olan fikirler, akıllar, kalpler ve ruhlar, o sofradan gıdalarını bulurlar, hazlarını alırlar.

Semavi sofra ifadesi, Hz. İsa (as)'nın duasından mülhemdir. Şöyle ki: 

Havariler bir gün Hz. İsa (as)’ya şöyle derler: 

“Ey Meryemoğlu İsa! Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi?" 

İsa cevap verir:

"Eğer gerçekten inandınızsa ,Allah’tan korkun (da böyle şeyler istemeyin)." 

Onlar der:

"İstiyoruz ki, ondan yiyelim. Kalblerimiz mutmain olsun ve senin bize doğru söylediğini bilelim. Ona (bu mu'cizeye) şahitler olalım.”

Bunun üzerine Hz. İsa (as) şu duayı yapar:

“Ey bizi terbiye eden Allah'ım, bize semâdan bir sofra indir. Hem önce gelenlerimiz, hem sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir âyet (mu'cize) olsun. Bizi rızıklandır. Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın.”(Maide, 5/112-114)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...