"Lafzındaki fesahat-ı hârikasıdır. Evet Kur'an manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde belig olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahati vardır." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Diğer tâbirle, lâfızların söylenişinin tatlı, mânasının da söylenirken hemen zihne girmesidir. Bu keyfiyetlerin birincisi, kelime ve cümle âhengi ile, ikincisi de kullanan kimsenin kelime hazinesi ve seçme kudreti ile alâkalıdır. Kur’an selaset ve fesahet açısından mucizedir. Yani selaset ve fesahetin zirvesinde bir üslup ve beyan kullanmıştır.

Kur’an’ın belagatı: Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı, güzel söz söyleme san'atıdır. Muktezâ-yı hâle mutâbık, yani muhatabın haline uygun söz söylemek. Kur’an bu noktadan eşsizdir ve mucizedir insanları bu noktada aciz bırakıyor.

Beyan ve ifadenin en tatlısı ve güzeli icazdır, yani az sözle çok şey anlatmaktır. Kur’an, çok büyük aşamaları ve merhaleleri bir iki ayet ve cümle ile icaz edip yani özetleyip diğer aşamalara intikal ediyor; bu intikal aralarında bir boşluk bir ahenksizlik değil tam tersi bir tefekkür, bir yorum alanı oluşturuyor. Bu yüzdendir ki üzerine binlerce tefsir kitapları yazılmıştır.

Üstad Hazretleri Kur’an’ın bu harika icazını, yani özetleme sanatını şu ayetleri örnek vererek izah ediyor:

"Ve denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut.' Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cûdî Dağına oturdu. Ve 'Zalimler güruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.' denildi." (Hûd, 11/44.)

Çok büyük bir hadise bu kadar veciz ve öz bir ifade ile icmal edilebilir.(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, İkinci Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...