"Kur’an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki, başıbozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder; her şey mir'at-ı marifet olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki, başıbozukluktan çıkarıp Cenâb-ı Hak namına istihdam eder; her şey mir’ât-ı marifet olur. Sadi-i Şirazî’nin dediği gibi, دَرْ نَظَرِ هُوشِيَارْ هَرْ وَرَقِى دَفْتَرِيسْت أَزْ مَعْرِفَتِ گِرْدِگَارْ her şeyde Cenâb-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar." (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebha)

Vahdet-i Vücud: “Lâ mevcude illâ hu” cümlesinde ifadesini bulan, bütün masivayı inkâr edip, sadece Allah’ın varlığına hasr-ı nazar eden bir tasavvuf meşrebidir; yani Vahdet namına kesreti, Allah namına kâinatı inkâr etme mesleği.

Vahdetu'ş Şuhud: Seyrü sülûktaki zatın her şeyi Allah’ın nurundan bir tecelli olarak görmesi, ondan başkasını görmemesi hâli. Allah’a muhabbet ve ibadetin zevkiyle mahbubundan başkasını görmez olma durumu. Vahdet-i şuhud, sâlike arız olan bir zevktir, bir hâldir.

Allah’ı sürekli akılda ve hatırda tutabilmek için vahdet-i vücudun yaptığı gibi kâinatı ve eşyayı inkâr etmek ve yok saymak yerine, kâinat ve eşya üzerinde nakışları ve tecellileri görünen ilahi isimleri okumak, tefekkür etmek daha sağlam, daha kolay ve daha etkili bir yoldur.

Aynı şekilde bu yol, Allah'ı hatırda tutmak için her şeyi unutmaya çalışan vahdet-i şuhudun yolundan daha sağlam ve daha kolay bir yoldur.

Kur’an’ın Allah’ı tanıtma ve hatırda tutma biçimi, kâinat ve eşya üzerinde nakışları ve tecellileri görünen ilahi isimleri okumak, tefekkür etmek ve her şeyi birer marifet aynası yapmak şeklindedir. Bu sebeple Kur’an en çok inayet ve ihtira delillerini yani kâinat kitabında en çok göze çarpan nimet ve sanat delillerini kullanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Said-i Nursî'nin Vahdet-i Vücud'a Bakışı.

- ALLAH'I TANIMAK VE SEVMEK (MARİFETULLAH - MUHABBETULLAH)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...