"Kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana, hem alâkadar olduğum çok kardeşlerime kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki: Sana işkence eden bu mübtedi' ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun?" (1)

Kısmen fereç; Üstad Hazretlerinin siyasete girerek, Nur talebeleri üzerindeki baskıyı kaldırmasıdır. Üstad Hazretleri resmen siyasi yola girmiş olsa, üzerindeki mutlak baskı bir derece hafifleyecek, bu da iman hizmetindeki talebelerine kısmen ferec ve ferahlık verecekti.

Ama Üstad Hazretleri bu cüzi fayda için külli iman hizmetini terk etmeyerek, siyasetten daima uzak durmuş ve bütün gayret ve himmetini iman üzerine teksif etmiştir.

"Lehinde" ifadesini Üstad'ın hem kendisini hem de talebelerini siyasetten men etmesi şeklinde anlamak mümkün. Çünkü Üstad ve talebeleri siyasete aktif bir şekilde girse, bu düşmanlarının aleyhine olur. Üstad gibi dahi bir insanın siyasete müdahil olması, karşı tarafı çok düşündürür ve çok bocalatır.

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a, İkinci Meraklı Sual.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...