Kur'an-ı Kerim'in en dakik bir cüziden bahsetmesinin sebebi, zahir bir surette hatem-i ehadiyetin herkes tarafından görülmesidir. Hakikaten herkes her cüzide bu hatemi okuyabilme özelliğine sahip midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehad, Allah’ın zâtının birliğini ifade eder. Bütün kâinatı bir saray gibi seyredebilenler, o sarayın tümünün bir sultanın mülkü olduğunu rahatlıkla anlar. Bazı bölmeleri yahut odaları başkalarına isnat etme hatasına düşmezler. Bu birlik mührü, cüzilerde daha net ve daha rahat olarak okunmaktadır. Şöyle ki;

İnsan bütün galaksiler arasındaki harika uyumu ve ilgiyi okumakta güçlük çekebilir. Ama bir çiçeğin yaprakları arasındaki ahengi, hepsinin bir sapa bağlı olduğunu, bunlardan bir kısmını başka zatlara isnat etmenin aklen mümkün olmadığını çok iyi bilir.

İnsan bedeni yüz trilyon kadar hücreden meydana geldiği halde, bunların tümü bir tek canlı olarak karşımıza çıkar. Bu insanın gözünü başka, kulağını başka ilahlara, sağ ayağını başka sol ayağını başka bir ilaha isnat etme hatasına kimse düşmez. Çünkü bu “yüz trilyon hücre” artık tek bir insandır. O kesret âlemi vahdete ermişlerdir ve milyarlarla değil “bir” ile ifade edilirler.

Aynı mana semada da geçerledir. Bütün yıldızlar bir sema teşkil ederler. Trilyonları çok aşkın yıldız kümeleri kesret içinde vahdete ererler ve artık filan galaksi diye adlandırılırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...