"Her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o Sâniin birer sikkesidir, birer hâtemidir, birer turrasıdır." hükmünü açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir çiçek, her bir meyve ve hayvan Allah’ın eseri, O’nun sanatıdır. Hepsinin üzerinde bu mühür vardır.

Sikke, hatem ve turra kelimelerini çiçek örneği üzerinde kısaca açıklayalım:

Daha önce de belirttiğimiz gibi, sikke Osmanlı liralarında bu altınların basıldığı darphanenin isminin yazıldığı yüzdür. Her bir çiçek bu kâinat tezgahında dokunmuş bir kumaş, yahut o darphanede basılmış birer altın gibidir. Kâinat kimin ise o çiçek de onundur.

Yine bir çiçek, bulunduğu bahçede bir hatem gibidir. Mektupların sonuna vurulan mühür gibi, bu çiçek de o bahçenin bir hatemidir. Bahçe mektubunu kim yazmış ise bu hatemi de o koymuştur.

Turra (tuğra) Osmanlı liralarında padişahın isminin bulunduğu yüze denir. Her bir çiçek kendinde tecelli eden İlâhî isimlerin bir turrası gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...