"Her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o Saniin birer sikkesidir, birer hatemidir, birer turrasıdır." hükmünü açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir çiçek, her bir meyve ve hayvan Allah’ın eseri, onun sanatıdır. Hepsinin üzerinde bu mühür vardır.

Sikke, hatem ve turra kelimelerini çiçek misali üzerinde kısaca açıklayalım:

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sikke Osmanlı liralarında bu altınların basıldığı darphanenin isminin yazıldığı yüzdür. Her bir çiçek bu kâinat tezgâhında dokunmuş bir kumaş yahut o darphanede basılmış bir altın gibidir. Kâinat kimin ise o çiçek de onundur.

Yine bir çiçek, bulunduğu bahçede bir hatem gibidir. Mektupların sonuna vurulan mühür gibi, bu çiçek de o bahçenin bir hatemidir. Bahçe mektubunu kim yazmış ise bu hatemi de o koymuştur.

Turra (tuğra) Osmanlı liralarında padişahın isminin bulunduğu yüze denir. Her bir çiçek kendinde tecelli eden ilahi isimlerin bir turrası gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...