"İyyake na’büdü ve iyyake nestain / Biz yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz." ifadesinde neden çoğul kipi kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda Risalelede müstakil bir bahis vardır. Özet olarak:

İnsan tek başına da namaz kılsa, “na’büdü, nestein” (ibadet ederiz, yardım dileriz) derken bütün müminleri kastedebilir.

Ayrıca, kâinattaki canlı-cansız her varlık kendisine verilen vazifeyi eksiksiz yerine getirmekle Allah’a ibadet etmektedir. İnsan bunları da hayalen nazara alıp o mahlukat kafileleri namına “na'büdü, nestein” diyebilir.

Bir de insanın her bir organı, her bir duygusu ve her bir hissi de kâinattaki diğer varlıklar gibi kendi vazifesini yerine getirmekle bir ibadet hâlindedir. Nitekim Üstad'ımız bir başka risalesinde

"İnsanın bir ferdinde bir cemaat-ı mükellefîn bulunur. Evet, her bir uzuv, bir şey için yaratılmıştır. O uzvu, o şeyde kullanmakla mükelleftir..." (Mesnevi-i Nuriye, Şemme.)

demekle, bu organlar ve duygular cemaatine işaret etmiştir. İnsan bütün bunları da niyet ederek “Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.” diyebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bu ayet hakkında bir ateist şöyle iddaa etmiş ona nasıl cevap verebiliriz hocam? Fatiha suresi Allah’a yapılan bir duadır. Dolayısıyla “deyin ki” kelimesiyle başlamalıydı. Kur’an’ın son iki suresi olan Nas ve Felak sureleri de duadır ve “de ki” ile başlar. Fatiha suresinin başında olmasa bile 5. ayetinde “kûlû” yani “Deyin ki” sözcüğü muhakkak kullanılmalıydı. Fatiha/ 5-7. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Görüldüğü gibi ayette Allah’a sesleniş, Allah’a yakarış vardır. Dolayısıyla ayette seslenen Allah değil, insandır. Ama “Deyin ki” sözcüğü olmadığından Allah kendisine dua etmiş gibidir. Hadi diyelim ki Fatiha Kur’an’ın açılış suresidir, bir önsöz gibidir, o nedenle “deyin ki” denmesine gerek duyulmamıştır. Peki ya diğer ayetlerdeki eksikler?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

S - 1 بِسْمِ اللهِ ve 2 اَلْحَمْدُ ِللهِ gibi âyetlerde makasıd-ı erbaaya işaretler var mıdır?

C - Evet, قُلْ kelimesi, Kur’ân’ın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan قُلْ kelimelerine esas olmak üzere بِسْمِ اللهِ tan evvel قُلْ kelimesi mukadderdir. Yani, “Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve tâlim et.” Demek besmelede İlâhî ve zımnî bir emir var. Binaenaleyh, şu mukadder olan قُلْ emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve tâlime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır. Ve keza, 3 اَلرَّحْمٰنِ nizam ve adâlete, 4 اَلرَّحِيمِ de haşre delâlet eder. Ve keza اَلْحَمْدُ ِللهِ’taki ل ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir.

Deki hitabı açık gizli (mukadder) her surede her besmelede ifade ediliyor. Soruyu soran arkadaşımız Arapça dil kaidelerini bilmediği için böyle yüzeysel bir itirazda bulunuyor. Diğer ayetlerde haşa kusur iddia ediyorsa bunları açıkça ifade ederse ona göre cevap verebiliriz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ender56

الرحمن nasıl nizam ve adalete delalet ediyor الرحيمde nasıl haşre delalet ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
Namaz kılarken bu ayetin manasını düşünerek okumazsak yani gafletle burayı geçsek namaz olur mu_? ki özellikle bu ayetin uyanık söylenmesi gerekiyormuş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Namaz olur ama kalitesi düşer.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...