Block title
Block content

"Kur’ân’ın Cenâb-ı Hakka karşı nisbetini gösterir." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 
Soru Detayı:

Kur'an bütün mu'cizatıyla bir mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) olur ve bütün mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) dahi, Kur'anın bir mu'cizesidir ki, Kur'anın Cenab-ı Hakk'a karşı nisbetini gösterir

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kur'an bütün mu'cizatıyla bir mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) olur ve bütün mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) dahi, Kur'anın bir mu'cizesidir ki, Kur'anın Cenab-ı Hakk'a karşı nisbetini gösterir.”(1)

Kur’an’ın makam ve mevki olarak Allah katında en üstün en yüksek olduğunu gösterir demek. Allah katında peygamberler içinde Hz. Muhammed (asm) ne ise, semavi kitaplar içinde de Kur’an-ı Kerim odur.

Özetle, Allah’ın en yüksek en yüce en muazzam kitabı Kur’an’dır. Bu yüzden Kur’an’ın altı üstü, sağı solu mucizeler ile donatılmıştır... 

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...