"Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur’ân'a nazîre yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer desen: Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı faide etmedi?"

"Elcevab: Eğer muaraza mümkün olsaydı, alâ küllihal kat'î teşebbüs edilecekti. Çünkü izzet ve namus mes'elesi, can ve mal tehlikesi vardı. Eğer teşebbüs edilseydi, alâ küllihal kat'î tarafdar pek çok bulunacaktı. Çünkü hakka muarız ve muannid daima kesretli idi. Eğer tarafdar bulsaydı, alâküllihal iştihar bulacaktı. Çünkü küçük bir mücadele, beşerin nazar-ı istiğrabını celbedip destanlarda iştihar eder. Şöyle acib bir mücadele ve vukuat ise gizli kalamaz. İslâmiyet aleyhinde tâ en çirkin ve en şeni' şeylere kadar nakledilir, meşhur olur. Hâlbuki muarazaya dair Müseylime-i Kezzab'ın bir-iki fıkrasından başka nakledilmemiş. O Müseylime'de çendan belâğat varmış. Fakat hadsiz bir hüsn-ü cemale mâlik olan beyan-ı Kur'ana nisbet edildiği için, onun sözleri hezeyan suretinde tarihlere geçmiştir."

"İşte Kur'anın belâğatındaki i'caz, kat'iyyen iki kerre iki dört eder gibi mevcuttur ki, iş böyle oluyor."(1)

Müseylime, Yemen ehlinden olup Hz. Peygamberi Medine’de ziyaret etmiş ve Müslüman olmuştu. Ancak Yemene döndüğünde riyaset sevdasına kapılarak kendisinin peygamber olduğunu söyledi. Yıllar sonra Yemame harbinde Hz. Vahşi (ra) tarafından öldürüldü.

Hemen her devirde, hak yolun yolcuları olduğu gibi, batıl yolun yolcuları da olmuştur. Müseylime gibi bir şarlatanın da etrafında bazıları yer almış, onu peygamber kabul etmişlerdir.

Müseylime’ye “kezzab” denilmesi yalanları itibariyledir. Kezzab “aşırı yalan söyleyen” demektir. Allah adına yalan söylemesi ise, yalanın en ileri merhalelerindendir. Alâkalı bir âyette şöyle buyurulur:

“Allah adına yalan uydurandan ya da kendisine hiçbir vahiy indirilmediği halde, ‘Bana vahiy geldi.’ diyenden veya ‘Ben de Allah'ın indirdiği âyetlere benzer âyetler indireceğim.’ diye ortaya çıkandan daha zalim kim olabilir?” (En’am Suresi, 6/93)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...