"Kur’ân, bütün mu’cizâtıyla bir mu’cize-i Ahmediye (a.s.m.) olur ve bütün mu’cizât-ı Ahmediye (a.s.m.) dahi Kur’ân’ın bir mu’cizesidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resûlullah’ın en büyük mu’cizesi Kur’ân olduğu gibi, Kur'an'ın da en büyük bir mucizesi Resulu Ekrem (a.s.m.)'dir .

Kur'an'ın, Peygamberimiz (asm) dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekleri söylemesi, mucizevi yönlerinden biridir. Kur'an'ın ümmi olan bir zata ikram edilmesi, yine Kur'an'ın bir mucizesi olarak telakki edilebilir.

Kur'an ve Hazreti Peygamber (asm) âdeta birbirinin mütemmidir. Birbirlerini teyid eder. Kur'an'ı kâinatta izah edebilecek tek zat ancak Resulullah (asm)'dır. Kur'an, ayetleriyle peygamberimizi tasdik edip doğruladığı gibi, Resulullah'ta göstermiş olduğu mucizelerle Kur'an'ı tasdik edip doğrulamaktadır. Kur'an'ın ayetlerine benzer getirilemediği gibi Peygamberimiz'in gösterdiği mucizeler de tavkı başerein fevkindedir; benzeri getirilemez. Mesela, Resulullah'ın bir parmağının işaretiyle ayı ikiye bölmesi veya parmaklarından suyun akması buna delil olarak gösterilebilir.

İşte bu misaller Kur'an'ın Peygamberimizi (asm) teyid ettiğini ve Resulullah'ın Kur'an'ın bir mucizesi olduğunu bize göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...