"Kur’ân, bütün mu’cizâtıyla bir mu’cize-i Ahmediye (a.s.m.) olur ve bütün mu’cizât-ı Ahmediye (a.s.m.) dahi Kur’ân’ın bir mu’cizesidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resûlullah’ın en büyük mu’cizesi Kur’ân olduğu gibi, Kur'an'ın da en büyük bir mucizesi Resul i Ekrem (a.s.m.)'dir .

Kur'an'ın, Peygamber Efendimizn (asm) zamanındaki bilgi seviyesiyle ifa etmesi, mümkün olmayan ilmî hakikatleri anlatması, onun mucizevî yönlerinden biridir. Kur'an'ın ümmî olan bir zâta ikram edilmesi, yine Kur'an'ın bir mucizesi olarak telakki edilebilir.

Kur'an ve Hazret-i Peygamber (asm) âdeta birbirinin mütemmimidir. Birbirlerini teyid eder. Kur'an'ı kâinatta izah edebilecek tek zât ancak Resulullah (asm)'dır. Kur'an, ayetleriyle Peygamber Efendimiz tasdik edip doğruladığı gibi, Resulullah da göstermiş olduğu mucizelerle Kur'an'ı tasdik edip doğrulamaktadır. Kur'an'ın ayetlerine benzer getirilemediği gibi, Resul-i Ekrem Efendimizin gösterdiği mucizeler de beşer takatinin fevkindedir; benzeri getirilemez. Mesela, Resulullah'ın bir parmağının işaretiyle ayı ikiye bölmesi veya parmaklarından suyun akması buna delil olarak gösterilebilir.

İşte bu misaller Kur'an'ın Peygamber Efendimizi (asm) teyid ettiğini ve Resulullah'ın Kur'an'ın bir mucizesi olduğunu bize göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...