"Lâtif, Kerîm isimlerinin arkalarında Vedûd ve Mâruf isimlerini okutuyor ve masnuun lisan-ı hâlinden işitiliyor." cümlesini izah eder misiniz? Bilhassa isimlerin münasebetlerini...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Latif" ismi; "lütufla muamele eden, lütfu bol olan”, “en ince ve gizli işleri, bütün incelikleriyle bilen ve onlara çok kolay nüfuz eden”, “kullarına, sezilmez yollardan faydalar ulaştıran” demektir.

“Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, Azîz’dir.” (Şûrâ, 42/19)

"Vedud" ismi ise, "Mahlukatına karşı çok şefkatli olan, onları seven, besleyen ve kendini de mahlukatına sevdiren" “Sonsuz muhabbete, yegâne layık olan.” “İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren” demektir.

(Rabbin), ilk olarak yaratan ve tekrar diriltendir. O, Ğafur ve Vedûd’dur.” (Burûc, 85/14)

Allah’ın kendini mahlukata sevdirmesi ancak lütuf ve ikramda bulunması ile olur. Bu bakımdan Latif ismi, Vedud ismi hesabına hareket ediyor, demektir.

"Kerîm" ismi, "İkramı, ihsanı ve bağışı bol olan" “Cömertliği daimî olan.” “Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden” demektir.

“...Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Ğani‘dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır), Kerîm’dir.” (Neml, 27/40)

"Maruf" ismi ise, "Allah’ın kendini mahlûkata tanıttırmak istemesi" "İsim ve sıfatlarıyla bilinen" manasına geliyor. En güzel tanıtmak ise ihsan ve ikram ile olur ki, Allah sonsuz kerem ve ikramı ile mahlukata kendini tanıttırıyor. Yani Kerîm isminin tecellileri arkasında Mâruf ismi bulunuyor, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kutsall
Allah razı olsun...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...