"Tezyinden inayetin anlaşılması" ne demektir? İnayet, yardım etmek değil midir? İnayet, kerem, lütuf hep aynı manada mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili paragrafın tamamı şöyledir:

"Sonra, ilim ve hikmet cetveliyle, o hudud içinde, o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki, sun' ve inâyet mânâlarını ve Sâni' ve Kerîm isimlerini gösteriyor. Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki, lûtuf ve kerem mânâları onda o derece hükmediyor ki, âdetâ o mevcud-u müzeyyen, o masnu-u münevver, bir lütf-u mücessem, bir kerem-i mütecessid hükmüne geçer, Latîf ve Kerîm ismini zikreder." (1)

Sâni; “Yaradan, yapan, işleyen. Yarattıklarını güzel yaratan. San'at eseri olarak meydana getiren” demektir.

Kerîm; “Keremi ve bağışı bol olan.” “Cömertliği daimî olan.” “Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden” demektir.

“...Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Ğani‘dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır), Kerîm’dir.”(Neml Sûresi, 40)

Latîf; “En ince ve gizli işleri, bütün incelikleriyle bilen ve onlara çok kolay nüfuz eden.” “Kullarına, sezilmez yollardan faydalar ulaştıran.” “Lütufla muamele eden” demektir.

“Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, Azîz’dir.”(Şûrâ sûresi, 19)

Netice olarak; Allah'ın yarattığı her şey bize lütuftur, ikramdır, inayettir. Elmanın kendisi bir ihsan olduğu gibi, rengi, kokusu, tadı ve şekli de ayrı bir ihsan ve inayettir. İnayet ve yardım ise Allah'ın lütfu ve keremidir. Yani karşılıksız bir ikramdır. Cenab-ı Hak o elmayı renksiz, kokusuz ve tezyinsiz de yaratabilirdi. Ancak kerem ve inayetiyle yarattığı her şeyi, bütün duygu ve latifelerimize hitap edecek şekilde güzel halketmiştir.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...