"Tezyinden inayetin anlaşılması" ne demektir? İnayet, yardım etmek değil midir? İnayet, kerem, lütuf hep aynı manada mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili paragrafın tamamı şöyledir:

"Sonra, ilim ve hikmet cetveliyle, o hudud içinde, o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki, sun' ve inayet manalarını ve Sâni' ve Kerîm isimlerini gösteriyor. Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki, lütuf ve kerem manaları onda o derece hükmediyor ki, âdeta o mevcud-u müzeyyen, o masnu-u münevver, bir lütf-u mücessem, bir kerem-i mütecessid hükmüne geçer, Latîf ve Kerîm ismini zikreder." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

Sâni; “Yaradan, yapan, işleyen. Yarattıklarını güzel yaratan. Sanat eseri olarak meydana getiren” demektir.

Kerîm; “Keremi ve bağışı bol olan.” “Cömertliği daimî olan.” “Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden” demektir.

“...Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Ğani‘dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır), Kerîm’dir.” (Neml, 27/40)

Latîf; “En ince ve gizli işleri, bütün incelikleriyle bilen ve onlara çok kolay nüfuz eden.” “Kullarına, sezilmez yollardan faydalar ulaştıran.” “Lütufla muamele eden” demektir.

“Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, Azîz’dir.” (Şûrâ, 42/19)

Netice olarak; Allah'ın yarattığı her şey bize lütuftur, ikramdır, inayettir. Elmanın kendisi bir ihsan olduğu gibi, rengi, kokusu, tadı ve şekli de ayrı bir ihsan ve inayettir. İnayet ve yardım ise Allah'ın lütfu ve keremidir. Yani karşılıksız bir ikramdır. Cenab-ı Hak o elmayı renksiz, kokusuz ve tezyinsiz de yaratabilirdi. Ancak kerem ve inayetiyle yarattığı her şeyi, bütün duygu ve latifelerimize hitap edecek şekilde güzel halketmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...