"Tezyinden inayetin anlaşılması" ne demektir? İnayet, yardım etmek değil midir? İnayet, kerem, lütuf hep aynı manada mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Otuz İkinci Söz'de geçen ilgili paragrafı olduğu gibi aşağı alalım:

" Sonra, ilim ve hikmet cetveliyle, o hudud içinde, o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki, sun' ve inâyet mânâlarını ve Sâni' ve Kerîm isimlerini gösteriyor. Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki, lûtuf ve kerem mânâları onda o derece hükmediyor ki, âdetâ o mevcud-u müzeyyen, o masnu-u münevver, bir lütf-u mücessem, bir kerem-i mütecessid hükmüne geçer, Latîf ve Kerîm ismini zikreder." (1)

İlk paragrafın sonunda geçen şu cümleyi tahlil edelim; "sun' ve inâyet mânâlarını ve Sâni' ve Kerîm isimlerini gösteriyor." Burada geçen, sun': sani' inayet ise: Kerim ismine tekabül etmektedir.

Özetle ifade etmek gerekirse; Allah'ın bizim için yarattığı her şey bize bir yardımdır. Bu yardım ve inayet, yaratmanın her boyutunda kendini göstermektedir. Elmanın kendisi bir inayet olduğu gibi, rengi, kokusu, tadı ve şeklide bir yardım ve inayetdir. bu yardım ve inayet ise Allah'ın lütfu ve keremidir. Yani karşılksız bir yardımıdır. İsteseydi varlıkları, estetikten çok uzak, kaba ve tezyinsiz de yaratbilirdi. Ancak kerem ve inayetiyle yarattığı her şeyi, bütün duygu ve latifelerimize hitap edecek şekilde güzel ve estetik halketmiştir

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...