"Letafet" ve "Nuraniyet" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Letafet; hoşluk, lâtiflik, yumuşaklık, hafiflik, cisimden alâkayı kesip bir çeşit nurâniyet kazanmak mânâsına geliyor.

"Nuraniyet", maddî ve kesif olmama demektir. İnsanın bedeni kesiftir, çok şeylerle kayıtlıdır, yemek, içmek ve uyumak gibi şeylere muhtaçtır. Ruh ise nuranidir, madde ile kayıtlı değildir. Ruh bedenden ayrıldığı zaman kayıtlardan kurtulur. Yani ruhun yeme, içme ve uyku gibi şeylere ihtiyacı yoktur.

İnsan nefsini terbiye ve tezkiye ettiği nisbette, o nisbette melekleşir ve nuranîleşir.

Melekler nuraniyeti, hayvanlar ise kesafet ve maddiyatı temsil eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...